Byla zima mezi náma a teď už je za horama

Jihočeské muzeum připravilo v rámci jarních svátků netradiční velikonoční výstavu, která je úzce propojena s významným výročím 90. let od neoficiálního vzniku Národopisného sdružení při Jihočeském muzeu.

Byla zima mezi náma a teď už je za horama

24. 3. – 26. 4. 2015

Návštěvníci se budou moci seznámit nejen s historií sdružení, ale díky výrobkům současných i již nežijících členů přiblíží velikonoční svátky a vítání nového léta na tradiční vesnici. Výstava je výsledkem několikaletého poznávání motivů a technik starého jihočeského zdobení velikonočních vajíček i lidového jihočeského pečiva a zpřístupňuje veřejnosti lidové tradice regionu jako součást komunitního života. Jejím cílem je ukázat především mladé generaci, že dodržování těchto tradic nenáleží pouze pamětníkům a že poznat své kořeny není jen zajímavé, ale v současné době i velmi atraktivní. Součástí výstavy budou ve dnech 1 – 3. 4. 2015 řemeslné dílny například s ukázkami výroby kraslic, předení velkopáteční nitky, pletení pomlázek nebo malba na keramiku.

Autor:
Vydáno: