Bramboriáda

Věděli jste, že k větší slávě brambor na našem území výrazně přispěla Marie Terezie?

5. říjen – Bramboriáda SEV Hlídka pod Špilberkem 14:00-18:00 - Nechala plodinu dovést z Pruska a pověřila kněží, aby chodili po venkově a šířili bramborovou osvětu, proto se jim říkalo bramboroví kazatelé. Přijďte s dětmi se bramborově vydovádět, tvořit a ochutnat bramborové laskominy.

Zdroj: ZOO Brno
Autor:
Vydáno: