Běh Zoo Ostrava pro langury se blíží!

Zoo Ostrava pořádá ve spolupráci s atletickým klubem SSK Vítkovic druhý ročník charitativního běhu. Tentokrát podpoříme záchranný program pro langury indočínské, jedny z nejohroženějších primátů světa, kteří stojí nad propastí vyhubení.

Languři indočínští se kvůli nám lidem ocitli těsně nad propastí vyhubení. Na celém světě přežívá v lesích severního Vietnamu jen okolo 200 zvířat v pěti izolovaných mikropopulacích.  Kvůli masivnímu odlesňování a intenzivnímu lovu klesla za posledních 35 let populace langurů indočínských až o 80 %!  V současnosti se bohužel pouze jedna z těchto populací jeví jako životaschopná. V rezervaci Khau Ca žije okolo 100 zvířat a zdejší languři jsou jako jediní několik posledních let alespoň částečně efektivně chráněni před pytláky. Za pomoci místních a mezinárodních ochranářů (včetně Zoo Ostrava), se daří motivovat místní obyvatele k tomu, aby svá zvířata nelovili, chránili je a nedopustili jejich vyhubení. Všechny ostatní populace langurů indočínských velmi pravděpodobně v budoucnu zaniknou, pokud se nepodaří najít vhodnou ochranářskou strategii, která bude v daných lokalitách fungovat.

Pokusme se zabránit vyhubení těchto fascinujících zvířat. Nepodnikneme-li nic, mohou z naší planety zakrátko zmizet. Navždy a nenávratně. Spolu se Zoo Ostrava máte šanci zapojit se do mezinárodního projektu na záchranu langurů indočínských. Už jen svou účastí v charitativním Běhu pro langury můžete ovlivnit dění na druhé straně naší planety, až v dalekém Vietnamu. Hlavní část výtěžku ze startovného, celých 80 %, bude bude věnována nevládní organizaci CeREC (Centre for Resources, Environment and Climate Change), která záchranný program ve Vietnamu řídí. Bez aktivní pomoci místních obyvatel se langury zachránit nikdy nepodaří a pokusy o jejich ochranu nepřinesou žádoucí výsledky. Proto bude část výtěžku z charitativního běhu věnována na vzdělávací programy pro obyvatele přilehlých vesnic, zejména na vzdělávání dětí. Další část výtěžku poputuje na vytváření protipytláckých hlídek, na zalesňování i na výzkum. Vůbec poprvé a to díky naší pomoci se tak místní lidé mění z pytláků na ochránce langurů.

Běh Zoo Ostrava pro langury se koná ve středu 30. srpna 2017 od 18 hodin v nádherném přírodním areálu Zoo Ostrava. Trasy jsou připraveny ve třech délkách - 480 m, 2,5 km a 5 km.  Všichni registrovaní běžci obdrží kromě trička a dalších věcí, startovní číslo s časovým čipem. I když běh není závod, díky němu se dozvíte, jak jste si vedli. Více informace včetně online registrace najdete na www.behzooostrava.cz . Těšíme se na vás!

Autor:
Vydáno: