Adventní jarmark na hradě Lukově

Prodej tradičních řemeslných výrobků.

Adventní jarmark na hradě Lukově se koná 22. listopadu 2014 od 10 do 15 hodin. Prodej tradičních řemeslných výrobků, ukázky řemesel a bohaté občerstvení. V případě nesjízdnosti cesty na hrad se jarmark koná na prostranství před budovou Obecního úřadu.

Vydáno: