47. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2019 v Národním technickém muzeu

Od 29. května 2019 mohou návštěvníci Národního technického muzea zhlédnout 200 oceněných prací z 47. Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2019. Výstava vznikla k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech.

Ve druhém patře Národního technického muzea bude od 29. května do 24. listopadu 2019 vystaveno 200 z celkem 1179 oceněných prací z 47. Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2019. Letošním tématem byla v souvislosti se 150. výročím vzniku Mendělejevovy periodické soustavy prvků zvolena „Chemie“ s podtématy „Význam ohně pro lidstvo“, „Alchymie a alchymisté“, „Atom“, „Molekula“, „Sloučenina“, „Slavné objevy“, „Chemie ve všedním životě“ a „Barvy kolem nás“. Výtvarnou soutěž a výstavu, která je jednou z nejvýznamnější mezinárodních výtvarných projektů pro děti, pořádá Památník Lidice od roku 1973. Letos se jí zúčastnilo 15 336 dětí ze 70 zemí světa. Oceněné práce jsou tedy představeny na dvou výstavách – v Lidické galerii a v Národním technickém muzeu.

Ivana Lorenzová, vedoucí oddělení pro dějiny techniky NTM, uvedla: „V Národním technickém muzeu se nachází stálá expozice ‚Chemie kolem nás‘ a je ctí doplnit ji na určitou dobu výstavou, která také popularizuje chemii. Vzhledem k tomu, že některá díla zaslaly již 5 až 10leté děti, které chemii ještě nemají ve škole, bylo zajímavé poznat jejich představy o tomto oboru.“

Martina Lehmannová, ředitelka Památníku Lidice, o letošním ročníku řekla: „Na první pohled by se mohlo zdát, že neexistují dvě tak rozdílná témata jako chemie a výtvarná tvorba. V letošním roce se ale propojila velmi pozoruhodným způsobem díky Mezinárodní výtvarné výstavě Lidice. Zvolené téma CHEMIE se ukázalo být nesmírně inspirativní. Děti zaslaly do Památníku Lidice práce vynikající obrovskou kreativitou i erudicí. Na výstavě se tedy nejen potěšíte, ale i poučíte. Dovoluji si tedy všechny pozvat: ‚Přijďte zkoumat umění!‘“

47. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2019 v Lidické galerii a Národním technickém muzeu potrvá od 29. května do 24. listopadu 2019Začátek formuláře

Autor:
Vydáno: