25 let poté

Muzeum hlavního města Prahy pořádá ve Svatomikulášské městské zvonici 17. listopadu 2014 od 10:00 do 18:00 akci 25 LET POTÉ.

25 let poté

Pro návštěvníky budou připraveny samoobslužné pracovní listy, díky kterým se návštěvníci dozvědí informace o Svatomikulášské městské zvonici, která byla mimo jiné od roku 1965 využívána pro potřeby IV. správy SNB jako „opěrný bod Kajka“. Vstup na Svatomikulášskou městskou zvonici bude 17. listopadu po dobu konání akce zdarma.

Během prohlídky zvonice budou moci návštěvníci využít samoobslužný pracovní list, s jehož pomocí se seznámí s informacemi ohledně využívání Svatomikulášské městské zvonice pro potřeby IV. správy SNB, která od r. 1965 zvonici stabilně využívala jako tzv. „opěrný bod Kajka“ především pro sledování kapitalistických zastupitelských úřadů na Malé Straně.

Pracovní list, který Muzeum hlavního města Prahy připravilo, má nejen informovat o historii „Kajky“, ale také vybídnout návštěvníky, aby se v duchu vrátili do dob „reálného socializmu“ a připomněli si, jaká dilemata přinášel tehdejší život. Před zvonicí bude umístěno dobové vozidlo Veřejné bezpečnosti, u vchodu bude vítat návštěvníky uniformovaný příslušník Sboru národní bezpečnosti, který bude také nabízet samoobslužné pracovní listy. Ve vrcholu věže, v místnosti, která byla využívána IV. správou SNB, bude očekávat návštěvníky další příslušník SNB, který pracovní listy vyhodnotí.

Autor:
Vydáno: