170 let železnice v Praze

Období 170 let železnice v Praze je bohatým příběhem plánovaného budování a dob stagnace. 170. výročí napojení města Prahy na železnici, doprovázené slavnostním vjezdem prvního par-ního vlaku na dodnes stojící nejstarší pražské nádraží dne 20. srpna 1845, je příležitostí hod-nou připomenutí, a to i přestože se nejedná o výročí kulaté.

Tvůrci menší výstavy NTM se zaměřili na dva provázané tematické okruhy: vývoj železnice v Praze a výběr ze sbírky modelů kolejových vozidel.

Vlastní vývoj pražské železnice s přihlédnutím k objektu dnešního Masarykova nádraží představuje téma pro NTM obzvláště důležité. Zmíněné nádraží je totiž jednak svědkem připomínané události, jednak v objektech jeho dílen za pražskou magistrálou vznikne v budoucnu expozice Železničního muzea NTM. Návštěvníka výstavy pravděpodobně nejvíce zaujme celkový model nádraží, zachycující ho v polovině 50. let 19. století, ze kterého bude schopen porovnat tehdejší situaci s dnešní. Počátky železničního provozu zastoupí na výstavě unikátní rumpálová drezína z roku 1850, z budovy pozdějšího Masarykova nádraží je ve sbírkách NTM dochována palmeta – kamenný ornament.

Trojrozměrná část výstavy je dále zaměřena na prezentaci modelů lokomotiv ze sbírky NTM, jejichž výběr se snaží postihnout celý 170letý vývoj pražské železnice. Sbírka modelů vozidel byla budována v období celé historie NTM. Mezi jednotlivými kousky různých měřítek i kvality provedení detailů je možné nalézt jak precizní modely sloužící k propagaci strojírenských podniků, které vozidla vyráběly, tak modely vyráběné za účelem pouhé dokumentace základní podoby vozidla. Modelovou část výstavy doplňuje výstava železničních vozidel postavených ze stavebnice Merkur, zapůjčená panem Jiřím Mládkem.

Výstava je instalována v dopravní hale muzea a potrvá od 4. června do 17. listopadu 2015.

Autor:
Vydáno: