115. výročí otevření prvních expozic

Muzeum hlavního města Prahy oslaví dne 28. 9. 2015 sto patnácté výročí otevření prvních expozic. Od 9 do 18 hodin bude vstup zdarma do hlavní budovy Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8. Pro návštěvníky bude připravený bohatý doprovodný program v podobě komentovaných prohlídek budovy a výstavy Co čas nevrátí / Praha 60. let ve fotografiích Borise Baromykina a dále tvořivé dílny pro děti.

Komentované prohlídky hlavní budovy muzea se uskuteční v 10:00, 14:00 a 16:00. Pracovníci lektorského oddělení návštěvníky seznámí s historií muzea, se zajímavostmi, které se vážou k této historické budově, a s jejími jedinečnými sbírkami. Sraz zájemců o prohlídku bude před budovou.

Komentovaná prohlídka výstavy Co čas už nevrátí / Praha 60. let ve fotografiích Borise Baromykina s autorem výstavy Borisem Baromykinem začne v 13:00 v prvním patře ve výstavě.

V rámci tvořivých dílen si děti budou moci vyrobit sponky do vlasů Kanzashi ‒ japonské tradiční ozdoby různých tvarů a velikosti. Dají se použít na oděv, obuv, dle vlastní fantazie. Dále náramky Shamballa, které se hodí k jakémukoli oblečení, a mohou je nosit dívky i chlapci. Proběhne také Face Painting, kdy si děti budou moci nechat od výtvarnic s dlouholetými zkušenostmi namalovat různé motivy na obličej.

S novinkami o muzeu vás rádi seznámíme v informačním stanu, který bude připraven před budovou muzea.

První expozice byly veřejnosti otevřeny 27. 9. 1900. Byly vytvořeny Břetislavem Jelínkem, prvním kustodem muzea, a měly návštěvníkům ukazovat muzejní sbírky druhově rozčleněné. Soubory exponátů byly instalovány tak, aby muzeum mohlo vystavit co nejvíce ze svých sbírek a ukázalo některé úseky života a práce obyvatel Prahy v časovém rozpětí od pravěku přibližně do konce 18. století. Tak byly vystaveny předměty z keramiky, kovů, skla, liturgické předměty, umělecké památky, nábytek, zbraně atd. Vystaveny byly také Jelínkovy archeologické nálezy. Expozici doplňoval již tehdy cenný soubor cechovních památek. Rozvoj města byl od konce 15. století dokumentován na vedutách a plánech Prahy v expozici pražské ikonografie. V přízemí bylo vytvořeno lapidárium kamenných soch a architektonických fragmentů. V přízemí muzea byla vytvořena gotická síň, v níž byla osazena původní gotická žebra z 15. století ze zbořeného Štorchova domu na Staroměstském náměstí. V tomto, z originálních prvků uměle vytvořeném prostoru, byly vystaveny předměty útrpného práva, získané z Novoměstské radnice. Jelínkovo uspořádání sbírek přervalo až do roku 1938, částečně ještě v době druhé světové války.

Zdeněk Míka: Sto let Muzea hlavního města Prahy, Praha 1983

Autor:
Vydáno: