Kritika soutěží

Dobrý den, ráda sleduji Vaše soutěže a přijde mi až směšné, jak je u výkresů napsán věk například 8 let a obrázek je zcela jistě nakreslen dospělým. No, nic. Co mě ale zarazilo je to, že v soutěži o knihu Ducháčkovic rodina aneb Mlžani v nesnázích, kde se mě nakreslit Mlhupír, vyhrál obrázek, který nakreslil Mlžany a spousta ostatních soutěžících kreslila také Mlžany. Zadání přece znělo: nakreslil nebo napsat něco o Mlhupírech, nebo ne? Vím, že obrázky vybírá redakce, ale tohle se Vám moc nepovedlo!

Milý anonyme,

jsme moc rádi, že rád sleduješ naše soutěže. Co se týká tvé první připomínky – myslím si, že jsme v redakci dostatečně kompetentní, abychom soutěžícímu odmítli příspěvek z důvodu, že si myslíme, že jej maloval někdo dospělý. Myslím si, že není možné určit hranici toho, co malovalo dítě a co maloval dospělý. Je přeci jen možné, že to dítě například malovalo podle předlohy, nebo kontury obkreslilo a dotvořilo podle svého. Rozhodně si nemyslím, že je fér, odepsat soutěžícímu, že mu nevěříme, že to maloval on sám, protože obrázek není dost dětsky namalovaný. Na druhou stranu při výběru výherce přihlížíme k pocitu, jak obrázek asi vznikal.

Co se týká tvé druhé výtky, je pravda, že zadání bylo moc konkrétní, ale soutěžící už nás dostatečně chápou (většina soutěží má dostatečně volné zadání). Kniha je jednak o Ducháčkovic rodině a následně o Mlžanech a ostatních mlžopříšerách. To, že si autorka představuje, že v rámci mlžanů jsou i mlžoupíři a namalovala je tak jak si je představuje, je podle nás v pořádku. Primárním cílem redakce není vyřazovat soutěžící, nicméně podpořit je, aby do soutěží posílali svoje vlastnoruční výtvory, čímž se lišíme od spousty jiných serverů, kde jde jen o odpovědi či tipy. Samozřejmě můžeme soutěžící hromadně vyřazovat, ale myslím si, že toto rozhodně není naším cílem. Samozřejmě existují i výjimky, kdy opravdu není splněná ani část zadání a takové příspěvky pak s díky odmítneme, což se nikdo z návštěvníků nemá jak dozvědět. Vážíme si každého dílka, které do soutěže přijde, a víme, co za práci a úsilí za každým příspěvkem stojí. Dle našeho tedy soutěžící zařazení do soutěže zadání splnily.

Doposud si nikdo na zařazení příspěvků do soutěže nestěžoval, naopak většina soutěžících má z našich soutěží radost a vítají její kreativní složku. Prostě oceňují, že jsou jiné. Doufáme, že to tak zůstane i nadále, ale je na každém, jestli mu náš systém vyhovuje. I my jsme jen lidé a celý tento web udržujeme při životě ze svých peněz a jen a pouze ve svém volném čase, což je mnohdy poněkud náročné.

Vydáno: