Typografie

Základní typografická pravidla, která je dobré dodržovat. Je to opravdový základ pro psaní interpunkce, formátování textu a použití správných znaků tam, kam opravdu patří.

Mezery

Uvozovky

 • Uvozovky se používají české dolní („) a horní (“), případně francouzské (» a «) pro vnořené uvozovky. Namísto českých uvozovek je možné používat rovné (") a to na obou stranách, ale je lepší (hezčí) se tomuto použití vyhnout.
 • Uvozovky se používají zejména pro přímou řeč.

Styly písma

 • Tučné písmo se používá pro zvýraznění důležité informace, avšak nemělo by se používat nadměrně a na velké úseky textu.
 • Kurzíva se používá jen ve výjimečných případech (různé odborné termíny).
 • Podtržené písmo se používá vzácně pro zvýraznění a je lepší ho vůbec nepoužít, neboť působí rušivě. Na webu je použito pro odkazy.
 • Přeškrtnuté písmo je vhodné pouze pro označení smazaného textu (např. oprava data).
 • Kombinace více stylů nad jedním textem obvykle není přípustná a působí rušivě.
 • Pro zvýraznění textu není vhodné používat VELKÁ PÍSMENA.

Odsazení a zarovnání textu

 • Jakékoliv odsazení a centrování se nikdy neprovádí mezerníkem ani vícenásobným „odentrováním“!
 • Pro vertikální odsazení se používá odstavec (klávesa Enter) a nastavení odsazení odstavce a to vč. nastavení mezery mezi odstavci. Pokud je třeba text vložit na nový řádek bez započetí nového odstavce (a tím i odsazení), používá se klávesová zkratka Shift + Enter (funguje ve většině textových editorů typu Word).
 • Pro horizontální odsazení (např. první řádek odstavce, celý odstavec) se vždy používá styl odstavce, nikoliv mezery.
 • Pro zarovnání textu (např. na střed) se používá příslušná volba (např. „Zarovnat na střed“).

Výpustka

 • Výpustka (trojtečka) se píše jako jeden znak , nikoliv jako tři tečky ....

Odrážky a seznamy

 • Pro odrážky i seznamy (číslované, písmenné) se vždy používá formát odrážek a seznamů a to vč. vnořených odrážek a seznamů.

Barvy

 • Barevné texty je nutno používat obezřetně a velice uváženě, neboť obvykle působí rušivě. Na webových stránkách je dobré se jim zcela vyhnout a použít pouze základní formátování (odstavce, nadpisy, odrážky). Styl webu pak není roztříštěný, působí jednotně a úhledně.

Odstavce

 • Text je dobré dělit na ne příliš dlouhé odstavce. Čtenáři pomáhají udržet pozici v textu.

Datum a čas

 • Datum se píše ve formátu „den. měsíc. rok“. Za tečkami by správně měla být nedělitelná zúžená mezera, nicméně postačí běžná nedělitelná mezera (zejména na webu). U čísel se nepíší vedoucí nuly, měsíc může být psát číselně (s tečkou) nebo slovně (bez tečky).
 • Čas se zapisuje dvojím způsobem. Pro běžné označení času se používá formát hodina.minuta. Hodina se píše bez vedoucí nuly, minuta pak s (3.07). Pokud je čas ve smyslu vymezení úseku, místo tečky se píše dvojtečka.
 • Správné použití výše uvedeného je například: „Běžec dne 3. listopadu 2008 proběhl okruh za neuvěřitelný čas 1:38:59 a cílovou pásku proťal v 16.43 jako první.“.

Jednotky

 • Mezi číslem a jednotkou se píše nedělitelná mezera. Pokud jde o příslovce, mezera se nepíše. 4 % znamená „čtyři procenta“ a 4% znamená „čtyřprocentní“, obdobně 2 cm znamená „dva centimetry“ a 2cm znamená „dvoucentimetrový“.

Nadpisy

 • Je žádoucí zachovávat správnou strukturu nadpisů a značit je správnými formáty. Běžně se požívají nadpisy úrovně 1‑5. Logické dělení nadpisů je následující:
Jídlo
  Zelenina
    Mrkev
    Celer
    Petržel
  Ovoce
    Jablko
      Golden
    Hruška
  Maso
Pití
červeně je vyznačena 1. úroveň
zeleně je vyznačena 2. úroveň
modře je vyznačena 3. úroveň
fialově je vyznačena 4. úroveň

Na webových stránkách bývá zvykem mít nadpis nejvyšší úrovně pouze jednou a obvykle je to téma celé stránky.

Nejčastější prohřešky

 • Vícenásobné mezery mezi slovy.
 • Mezery uvnitř uvozovek a závorek.
 • Vynechání mezer vně uvozovek a závorek.
 • Vynechání mezery za interpunkcí.
 • Vkládání mezer před interpunkci.
 • Nedodržování odstavců (dlouhé bloky textu).

Upřesnění pojmů

Interpunkční znaménka

Jsou to např. čárka, tečka, vykřičník, otazník, dvojtečka, výpustka apod.

Nedělitelná mezera

V textových editorech se obvykle vkládá klávesovou zkratkou Ctrl + Shift + mezerník či Alt + 0160 Tato mezera způsobí, že se slova takto oddělená nemohou zalomit (třeba na konci řádku).

Výpustka (trojtečka)

V textových editorech se obvykle tři po sobě jdoucí tečky nahradí za znak výpustky. Ručně se dá vložit pomocí kombinace levého Alt + 0133 na numerické klávesnici. Správná výpustka se chová jako jeden znak.

Vkládání znaků pomocí Alt + číslo

Většinu znaků lze vložit kódem pomocí levého Altu a čísla zadaného na numerické klávesnici.

Vydáno: