Zvířata ústecké zoo očima výtvarníků

V průběhu letního semestru 2018/2019 došlo k intenzivní spolupráci mezi Zoologickou zahradou Ústí nad Labem a skupinou výtvarníků Univerzity třetího věku UJEP v Ústí nad Labem, konkrétně kurzu UK17 Základy kresby a malby. „V zoo bylo možné spatřit skupinku třinácti účastníků tvůrčího kurzu, kteří k nám zavítali za účelem studijní kresby zvířat.

Zvířata ústecké zoo očima výtvarníků

Během návštěvy vzniklo množství skic, ve kterých byla pozornost soustředěna nejen na vystižení základní charakteristiky živočichů, ale taktéž na prostředí, ve kterém se zvířata pohybovala,“ informuje Andrea Balejová z útvaru kontaktu s veřejností z ústecké zoo. „Největší oblibě ze strany kreslířů se dostalo větším savcům v horní části zoo, dále pak terarijním zvířatům a akvarijním rybkám v pavilonu exotária,“ doplňuje.

„Vytvořené studijní kresby se následně v ateliéru staly předlohou pro malby na plátna,“ pokračuje lektor kurzu Základy kresby a malby Jakub Havlíček. „Cílem bylo osobitým způsobem vyjádřit specifické a charakteristické rysy vybraných obyvatel zoologické zahrady. Důraz byl kladen na usazení do formátu, zvládnutí proporcí, práci s barvou a v neposlední řadě na kompaktnost, tj. aby práce působila komplexním a plnohodnotným dojmem. Jak si s tímto úkolem účastníci kurzu poradili, se mohou přesvědčit i návštěvníci ústecké zoologické zahrady,“ dodává Jakub Havlíček.

Od středy 22. května 2019 jsou obrazy třinácti autorů vystaveny v pavilonu slonů. Výstava, která je k dispozici všem příchozím návštěvníkům, představuje některé zvířecí druhy z ústecké zoo. Zoo děkuje autorům za jejich vstřícnost a ochotu své výtvory zapůjčit, konkrétně se jedná jmenovitě o tyto tvůrce: Boháčová Zdeňka, Doležalová Miloslava, Ficová Blanka, Hlušičková Marcela, Hniková Jaroslava, Honcová Hana, Macounová Libuše, Máchová Ludmila, Mizunová Drahomíra, Rodová Jitka, Stará Danuše, Šoura Josef a Vanková Elen.

Autor:
Vydáno: