ZOO Praha oslavila 90 let

V tu dobu vyšla výzva hraběte Sweerts – Sporka, aby v Praze byla zřízena zoologická zahrada. To se mělo stát u příležitosti sňatku prince Rudolfa a belgické princezny Štěpánky.

ZOO Praha oslavila 90 let

ZOO působí v době, kdy je stále a stále více ohrožena druhová pestrost ekosystémů. Právě ony se zabývají průzkumem, proč se to děje a co to způsobuje. ZOO Praha se velice věnuje ochraně druhů i v místech jejich přirozeného výskytu. Hlavním cílem je ochrana přírody. Pražská ZOO koordinuje chov vybraných druhů, podílí se na aktivitách, které mají pomoci přežít druhům v přírodě. Mnohdy odchovaná zvířata se vracejí zpět na své původní místo, do své domoviny.

Děti z 1. a 2. oddělení naší školní družiny si toto výročí připomněly. Povídaly si o zvířatech, vzpomínaly na druhy, které v Praze žijí. Našim malým prvňáčkům se zalíbily opičky, a tak započali četbu z knihy Miloše Macourka Žofka. Tahle chytrá opička se ve světě určitě neztratí. Všem kamarádům pomáhá a se vším si ví rady. Děti si vyrobily z papíru i páva.

90 let vzniku ZOO Praha si připomenuly i děti z 2. oddělení Veverušáci. Ty se však po krátké besedě o zvířatech v ZOO vrhly do malování zvířat ze ZOO.

Autor:
Vydáno: