Změna je život

Už se rok s rokem sešel, nastal nový školní rok, uplul jeden měsíc a v naší družině dochází k pravidelné činnosti. Nejen v té vlastní činnosti, ale i k té částečné s někým jiným. A tím někým jiným jsou pravidelné úterky s nastávajícími vychovatelkami SPgŠ v Berouně. Všichni dobře víme, že každí změna je k něčemu dobrá. A tak naše děti se již těšily na nové vychovatelky, které nás budou navštěvovat a jedenkrát za týden pro nás připraví svůj vlastní program. Ovšem, než k tomu dojde, musí se nastávající vychovatelky s naší činností seznámit.

Změna je život

A právě dnes to všechno začalo. Nastávající vychovatelky se svými vyučujícími dnes navštívily svá oddělení, kde budou pracovat. Praxe v letošním roce bude probíhat ve všech čtyřech odděleních. Nad prací mladých nastávajících vychovatelek budou dohlížet nejen jejich vyučující, ale i naše stávající paní vychovatelky. Po prvním nesmělém setkání, kdy jsme se potkali a představili si naše zázemí, seznámili se s činností celé školní družiny uběhl již týden. Dnes jsme byli již v jednotlivých odděleních. Nejprve nesmělé oťukávání mezi sebou, ale postupem i probíhající činnost. Nastávající vychovatelky bedlivě naslouchali, některé se již zapojily do činnosti a vžily se do role dětí, když například i ony navštěvovaly své družiny. 2. a 4. oddělení se dnes věnovalo přírodovědné činnosti – houbám. Vychovatelky ve 2. oddělení po krátké besedě, byly vtaženy hned mezi děti. Ne, že by je někdo nutil, ale děvčata se rozhodla k tomuto činu sama. Nejprve proběhlo vyhodnocení bodování za měsíc září, pak dvě hry na „písmenka“. Ne, že by vychovatelky napovídaly dětem, ale vytvořily se 4 skupiny dětí a 1 skupina budoucích vychovatelek. A protože jsme si i dnes ještě vzpomenuli na zvířátka, na dané písmeno se psaly zvířata. Pravda je, že starší mají již jiné znalosti, ale nebylo to tak strašné. V bodování skupin samozřejmě uspěly vychovatelky, ale když jsme spočítali body dětí a vychovatelek, nebylo to tak tragické., ba naopak. Nikdo nechtěl věřit tomu, že děti zvítězily o pět bodů nad vychovatelkami. Super, hurááá! Pak jsme již šli všichni ven a věnovali se našim houbám, které rostou. Na úplný závěr jsme si zahráli společně hru – Celníci a pašeráci. A byl velmi rychlý konec. Vychovatelky se s námi loučí a my se již těšíme na příští týden.

Autor:
Vydáno: