Závěrečné odpoledne literárního projektu

Dnešním dnem v naší školní družině končí plnění podmínek literárního projektu, Evropa čte dětem. Do tohoto projektu se zapojila celá školní družina se svými vychovatelkami, v některých dnech děti četly pouze ve svých odděleních, několik dnů jsme strávili společně všichni. Právě tento závěrečný den jsme se sešli všichni ve školní družině 2. oddělení.

Závěrečné odpoledne literárního projektu

Jsme po obědě a všichni se scházíme u Veverušáků. Co nás čeká? Dnes slavnostně ukončíme plnění projektu, Evropa čte dětem, u nás ještě k tomu přidáváme, děti školní družiny čtou také. Projekt, který se nám líbil. Nebyl pouze projektem, že jsme jej plnili. Snad nejlépe si vedli naši nejmenší z 1.oddělení, kteří již od druhého dne se předháněli, kdo přinese novou knihu, kterou již četli. Právě dnes jsme se dověděli, že děti nečetli pouze ve školní družině, ale i s rodiči doma, přidali se i prarodiče. A to je opravdu super! Nenašlo se snad dítě, které by se nepřišlo pochlubit se svou knihou. Stejně tomu bylo i v ostatních odděleních. K čtení z knih nám však pomohla i naše družinová knihovna. I zde si děti půjčovaly knihy a představovaly je ostatním. Vždy z knihy byla přečtena krátká ukázka. Společně jsme projekt zhodnotili, děti hodnotily plnění ve svých odděleních a na závěr jsme si ještě zasoutěžili. Rozdělili jsme se po skupinách, tak jak jsme zvyklí z ostatních soutěží. MŮŽEME ZAČÍT! V první soutěži jsme hádali a doplňovali rýmované hádanky. Těch bylo celkem osm. Společně jsme si říkali správné odpovědi, za které jsme získali body. V druhé soutěži šlo o literární kvíz, kde jsme vyhledávali správnou odpověď. Zde jsme mohli získat více bodů, nejprve za rychlost a plus k tomu body za správnost. Po sečtení bodů v závěru proběhne vyhodnocení. Když máme hotovou druhou část dnešního odpoledne, dochází ještě k představení knihy z prvního oddělení. Krásná kniha Jana Lebedy Medovníček a Medulka. Jde o nové pohádky o oblíbeném skřítku Medovníčkovi, který zažívá ve svém lese spoustu příhod s včelkami, ptáčky i zvířátky. Nakonec se však objeví i nová kamarádka, malá Medulka, do které se skřítek zamiluje. Pohádky ilustrovala Zdeňka Študlarová. A tak poslední čtení se všemi je právě z této krásné knihy, která nadchla i starší kamarády. Po přečtení ukázky jdeme vyhodnotit soutěžní odpoledne a předat malou pozornost. Na 1. místě se umístila první skupina s 28 body, 2. místo patří třetí skupině s 25 body a 3. místo čtvrté skupině s 22 body. Všem děkujeme za účast a vítězi blahopřejeme. A co říci závěrem? Přestože za několik dnů již plnění projektu končí, přesto paní vychovatelky věří, že i nadále se bude s knihou kamarádit a jakmile to bude možné, něco si opět přečteme. Vždyť četba v naší školní družině nám není cizí.

Autor:
Vydáno: