Zajímavá výstava

V rámci akcí ke Dnům evropského dědictví pořádají různé instituce a organizace své akce, na kterou zvou širokou veřejnost. Jednou z takových super akcí, kterou připravil Státní okresní archiv Beroun, je výstavka dobových dokumentů a fotografií na téma „Hoří! Požáry a hasičství na Berounsku v proměnách času“.

Zajímavá výstava

 Vzhledem k tomu, že výstava probíhá až do konce září, i když je již po oslavách EHD, navštívily děti školní družiny dnes, 11. 9. 2019 tuto výstavu. Ještě než jsme vstoupili do prostor Státního okresního archivu, připomněli jsme si rozdíl mezi muzeem a archiv. A pak již kráčíme na výstavu. Na chodbě již na nás čeká pan ředitel, Mgr. Jiří Topinka, který nás v prostorách srdečně vítá. Hned nás odvádí do prostor výstavy a seznamuje nás nejen s velkými požáry v našem regionu, ale hlavně nás seznámil s historií a vzniku různých jednotek od prvopočátku. Seznamuje nás s prací dobrovolných i profesionálních hasičů, kteří nasazují své vlastní životy k ochraně životů a majetku ostatních. Velmi nás zajímalo, jak vůbec hasičské jednotky vznikaly, jak to vypadalo na vesnicích a v menších i větších městech. Velkou zajímavostí pro nás bylo zjištění, že první sbor hasičů vznikl v Loděnici u Berouna. Nacházela se zde i malá část oblečení hasičů, ale na obrázcích jsme viděli i postup a vývoj techniky, jak se rok od roku měnil. Poutavé vyprávění pana ředitele nám zanechalo v paměti mnoho informací. Mnohokrát děkujeme a těšíme se na další akce, které můžeme navštívit.

Autor:
Vydáno: