Zahájení Týdne čtení dětem s oslavou Dne dětí

Počátek června je ve školní družině i školním klubu ve znamení Týdne čtení dětem, které je součástí projektu Celé Česko čte dětem. Tento projekt je tradicí v naší družině i klubu a naše oddělení během roku se seznamují s různými dětskými knihami. Dnešní naše zahájení bylo tak trochu i spojené s oslavou Mezinárodního dne dětí.

Zahájení Týdne čtení dětem s oslavou Dne dětí

Je kolem třinácté hodiny a naše oddělení odchází na společnou akci na Městskou horu, která nese název Cesta za pohádkou. Počasí nám přeje a lesopark na Městské hoře je pro akci jak stvořený. Cestou nás budou čekat úkoly, jež se budou vázat k různým pohádkám. A tak jak jsme všichni natěšeni, cesta nám rychle utekla a my se nacházíme před startem na cestu u pokladny v pomyslném hradě. Ihned po příchodu se nás ujímá pracovnice domu dětí, převlečená za zvonkovou vílu a vydáváme se na cestu. Po chvíli chůze se nacházíme na prvním stanovišti, kde na nás čeká Popelka. Naším úkolem je najít v nádobách se zrním a dalšími příměsi zlaťáky. Do startovní karty jsme obdrželi po splnění úkolu razítko a pokračujeme dál. Na dalším stanovišti musíme k sobě přiřadit dvě věci, jež spolu souvisí a patří k sobě. A tak kromě boty zde máme i myš, počítačovou klávesnici a mnoho dalších pomůcek. Po splnění opět razítko do karty a hurá dál. Třetí stanoviště nám poskytlo překážkovou dráhu, kterou jsme museli splnit, abychom získali další razítko. Skok do výšky snožmo přes tyčku, hod kroužků na cíl, proběhnutí slalomové dráhy, přeskok opět přes tyčku, proskákání panáka a jsme v cíli. Všichni jsme úkoly splnili a můžeme pokračovat. Cesta nás dovedla na stanoviště, kde naším úkolem je poznat houby a rostliny a určit jejich rodové jméno. I s poznáváním rostlin a hub jsme se vyrovnali a tak můžeme pokračovat dál. Na dalším stanovišti máme rozházené šroubky a matice a naším úkolem je spojit obě části k sobě. Naše zručnost se nyní projevila. Během chvilky bylo splněno. Po orazítkování kartiček pokračujeme dál a hledáme v určitém prostoru koláčky. Některé byly opravdu dobře schované, ale i s tímto jsme si poradili. A nyní již můžeme pokračovat do cíle, kde na nás čeká medaile domu dětí a sladká odměna. Pohádková cesta se nám líbila a nás již čeká jen cesta zpět. Teplo nás ubijí, a proto jdeme rychleji, abychom již byli v chládku na našem dvoře. Po návratu zpět následovala svačinka a v programu pokračujeme dál. Tentokrát jsme se věnovali četbě z knihy, Pohádkový svět Františka Nepila. Připomenuli jsme si jeho životopis, zavzpomínali na knihy, které napsal a které dobře známe. Někteří z nás tyto knihy vlastní a tak jsme se rozhodli, že si z nich uděláme výstavku. Pohádkový svět Františka Nepila dala dohromady jeho dcera, paní Helena Mevaldová. Jde o soubor jednotlivých pohádek z různých knih. Ilustrátorem je pan Adolf Born, který těsně po dokončení ilustrací k této knize, odešel do jiného světa. A tak šlo i o poslední ilustraci knihy. Po přečtení dvou pohádek z knihy jsme si ještě přečetli úvod do knihy, kde paní Mevaldová vzpomíná na svého otce a na všechno, co s ním prožila a jaký vůbec byl. Někteří z nás, když jsme skončili, se dali ještě do ilustrace pohádky, kterou jsme přečetli. A tak jsme vlastně zahájili Týden čtení dětem, jeho již sedmý ročník, který trvá od 1. – 7. 6. 2017. V průběhu tohoto týdne nás čekají ještě další aktivity.

Autor:
Vydáno: