Záchrana zubra

Na novém webu zazubra.cz najdete podstatné informace o záchraně tohoto druhu.

Záchrana zubra

Pomoci zachránit v přírodě vyhubený živočišný druh může opravdu každý, ani při tom nemusí cestovat někam na druhý konec světa. Programy návratu v přírodě vyhubených druhů zvířat se odehrávají i u nás v Česku. Jedním z nejvýznamnějších je reintrodukce zubra evropského, který býval po staletí přirozeným obyvatelem českých lesů. Jeho návrat do vybraných velkoplošných přírodních rezervací je stěžejním záchranným programem táborské zoologické zahrady. Programu se věnuje nově spuštěný web www.zazubra.cz, kde každý zájemce najde množství informací a možnosti, jak podpořit tento program záchrany a vypouštění majestátních zvířat do přírodních rezervací.

 „Program reintrodukce, tedy zpětného návratu, zubra evropského do české přírody je jedním z klíčových programů zoologické zahrady Tábor, jejímž hlavním posláním je ochrana ohrožených druhů zvířat. Chceme u nás pravidelně odchovávat mláďata, která budou vypouštěna do přírodních rezervací, jak u nás v Česku, tak i v Evropě. K dnešnímu dni jsme už odchovali celkem šest mláďat,“ říká ředitel ZOO Tábor Evžen Korec.

První narozené mládě, samec Tábor pojmenovaný na počest města, ve kterém zoologická zahrada sídlí, opustil stádo loni na jaře. Zamířil do nově zřízené přírodní rezervace u Rokycan, kde se má stát zakladatelem nového stáda. Další zvířata by měla z Tábora odjet také letos.

„Zubřice Tara a Norisa rozšíří stádo v přírodní rezervaci u středočeských Milovic. To samice Karla zamíří dále. Nový domov nalezne buď ve španělské rezervaci Valle del Bisonte, nebo v srbské rezervaci Stara Planina. O definitivním místu jejího nového domova se rozhodne, po konzultaci s vedením organizace, která rezervace koordinuje, v nejbližších týdnech,“ říká ředitel ZOO Tábor Evžen Korec.

 Transporty respektující wellfare takhle velkých zvířat jsou organizačně i finančně velmi nákladné. I proto zoo spustila speciální web www.zazubra.cz, kde zájemci získají veškeré informace o tomto zvířecím druhu i jeho záchraně před vyhubením. Zakoupením unikátních suvenýrů pak mohou podpořit jednak celý program návratu zubra do přírody nebo i jednotlivé transporty do přírodních rezervací.

Zoologická zahrada v Táboře se reintrodukci zubra evropského, tedy jeho návratu do přírody, věnuje od roku 2016, kdy nejprve v květnu přivezla čtyři samice takzvané nížinné linie zubra evropského. Do nového výběhu v táborské zoo byly na začátku května roku 2016 vypuštěny dvě zubří samice, tehdy téměř dvouletá Usjana a čtyřletá Uselina, které byly přivezeny z německého soukromého chovu v Usedomu. Krátce poté byly do zoo transportovány další dvě mladé samice narozené v roce 2015 – Norisa a Norma – z norimberské zoo. Tyto samice na konci roku 2016 doplnil chovný samec Poczekaj, který 22. listopadu přicestoval z polských Niepolomic.

Zubr evropský, největší zvíře, které kdy žilo na našem území, pokud neuvažujeme vyhynulého mamuta. Zubr je o něco menším příbuzným severoamerického bizona a býval po staletí přirozeným vládcem lesů na území českých zemí, dokud ho v raném novověku člověk nevyhubil. Jen díky systematické mezinárodní spolupráci soukromých chovatelů a zoologických zahrad se podařilo největší suchozemské obratlovce Evropy zachránit. Na přítomnost zubrů na našem území dodnes upomínají i místní názvy některých českých obcí i erby šlechtických rodů.

Zdroj: ZOO Tábor
Autor:
Vydáno: