Vzácní jeřábi sibiřští v novém výběhu

Pár velkých majestátních ptáků obývá nový výběh nedaleko výběhu slonů a expozice Čitván. Jeřábi sibiřští jsou nápadní nejen svou velikostí a zářivě bílou barvou, ale pozornost budí i jejich výrazný hlas. V přírodě jich přitom zbývají necelé čtyři tisíce!

Vzácní jeřábi sibiřští v novém výběhu

Jeřábi jsou ptáci, jež uzavírají páry na celý život. Jejich pověstné svatební tance slouží k udržování dlouhodobého svazku. Ptáci se při nich vzájemně uklánějí, rozevírají křídla a poskakují. Přitom se často ozývají hlasitým troubením (vizte video). Jeřáb sibiřský (Leucogeranus leucogeranus) patří mezi druhy, které jsou ve své původní domovině na pokraji vyhubení. Čistě bílý jeřáb (odtud dřívější název jeřáb bílý) s černými špičkami křídel a červenou maskou na obličeji dosahuje výšky až 140 cm, váží 5-9 kg a rozpětí křídel má 210-230 cm. Je silně vázán na vodu. Hnízdí v bažinách a močálech v tundře a na přechodu mezi tundrou a tajgou. Potravu tvoří vodní rostliny, hmyz a menší obratlovci.

Jeřáb sibiřský se vyskytuje pouze ve dvou oddělených populacích, které podnikají daleké migrace mezi hnízdišti a zimovišti. 99 % populace hnízdí ve Východní Sibiři, odkud létá zimovat do východní Číny. Zbylá populace (cca posledních 10-20 jedinců) hnízdí v Západní Sibiři a zimovat létá do dvou malých zimovišť v Íránu a Indii. Migrují v párech nebo skupinkách do 10 jedinců. Na hnízdiště, kterému bývají páry věrni řadu let, přilétají v květnu. Hnízdo o průměru až 80 cm staví pár společně na zemi z rostlinného materiálu. Oba se také střídají v sezení na vejcích a následné péči o mláďata. Ačkoli mívá snůška dvě vejce, obvykle se podaří odchovat jen jedno mládě. To roste neuvěřitelně rychle. Ve třech měsících už je schopno létat.

V Červeném seznamu (IUCN Red List of Threatened Species) je veden jako „kriticky ohrožený druh“ (Critically Endangered), což je poslední kategorie před kategorií „vyhubený v přírodě“ (Extinct in the Wild). Celková populace čítá pouhých 3 750-4 000 jedinců. Největší hrozbou je ztráta přirozeného prostředí – velkým zásahem do existence tohoto majestátního ptáka, ale i dalších druhů, byla výstavba největší přehrady světa Tři soutěsky v Číně. V budoucnu se tak chov v lidské péči může i pro tento druh stát jedinou šancí pro přežití…

Autor:
Vydáno: