Výstava o Českém krasu končí

V přízemí naší školy na 1. stupni byla více než týden instalována výstava, která nás zaváděla do různých zákoutí Českého krasu a seznámila nás s tím, jak to všechno bylo a jak to vzniklo. Mnohé informace, jsme ani nevěděli a netušili.

Výstava o Českém krasu končí

Za poznáním naší přírody v Českém krasu se vydaly děti z 1. a 3. oddělení naší družiny. Vydaly se ještě jednou na výstavku, přestože ji již absolvovaly se třídou. My v družině jsme spíše navázali na znalosti dětí, které si odnesly z předešlé prohlídky. Zaměřili jsme na rostliny a živočichy, ale nezapomněli jsme ani na trochu historie. Připomenuli jsme si, jak vůbec Český kras vznikl a popovídali si o tom, co bylo a je. Poznávali jsme rostlinky, ale i živočichy, kteří v Českém krasu žijí. Touto výstavkou jsme navázali na výstavu pod Plzeňskou branou, kterou jsme také již dříve navštívili. A co pro nás z toho vyplývá? V CHKO Český kras smíme chodit pouze po vyznačených stezkách, nic netrháme, nic neničíme, neodhazujeme zde odpadky, chováme se tiše a ohleduplně k zde žijícím živočichům. Nesmíme zde rozdělávat oheň, ani do prostor vjíždět autem. Jak se k naší přírodě budeme chovat, tak se nám i ona sama odmění.

Autor:
Vydáno: