Výroba jednoduchého krmítka

O naše ptáky v okolí školy mají zájem i děti z 3. oddělení, které se rozhodly vyrobit jednoduchá krmítka vlastníma rukama a přitom ekologické. Až krmítka budou prázdná, sesbíráme nepotřebný odpadový materiál a vyrobíme další.

Výroba jednoduchého krmítka

Skončilo vyučování, děti jsou po obědě a jdou připravovat jednoduchá krmítka z trubiček od toaletního papíru pro zdejší ptactvo. Vždyť zima bude jistě pro ně velmi dlouhá. Nejprve si připravíme cukerný roztok s doplňkem medu a trubičky se pokusíme obalit v tomto roztoku tak, aby byla schopna na sebe navázat i zobání pro ptáky včetně slunečnicových semen. Ve svých skupinách jsme si vyrobili několik takových to krmítek, které jsme umístili na tác a nechali ztuhnout. Dohodli jsme se, že příští týden půjdeme naše krmítka rozvěsit do blízkého okolí. Tuto výrobu krmítek jistě zopakujeme během zimy několikrát. Pak se budeme již těšit na počátek ledna, kdy budeme krmítka pozorovat, ale hlavně zaznamenávat, kolik ptáčků na krmítka létá a jakého jsou druhu. I my jsme zapojeni do projektu „Sčítání ptactva u krmítka“.

Autor:
Vydáno: