Výměna samců kabara pižmového

Kabar pižmový je menším druhem sudokopytníka, jehož charakteristickým znakem u samců jsou špičáky dorůstající délky až 10 cm. Jedná se o archaický rys tohoto starobylého druhu přežvýkavce. Patří mezi potravní specialisty, jeho jídelníček tvoří z 80 % lišejníky, a proto je chov v zajetí velice náročný.

Výměna samců kabara pižmového

Populace tohoto druhu je nyní v evropských zoologických zahradách v kritickém stavu. Celkem je chováno pouze osm samců a čtyři samice. Problémem celé populace je příbuznost, k níž dochází při takto malé početní základně zvířat. Německá zoologická zahrada v Lipsku přišla v letošním roce o svého chovného samce. Jedná se o jedinou instituci, které se daří pravidelně odchovávat mláďata. „V rámci spolupráce jsme se dohodli se zahraničními kolegy na přesunu našeho samce, od ostatních samců má nižší koeficient příbuznosti ke dvěma samicím z lipské zoo, a proto je jeho zapojení do chovu klíčové v rámci budoucnosti celého druhu,“ informuje Nikola Roštejnská. Transport byl naplánován během několika týdnů a v úterý 10. září se pětiletý samec vrátil zpět do svého rodiště, odkud do ústecké zoo před čtyřmi lety přišel.

„Současně z německé zoo přišel tříměsíční samec jménem Ben, který se narodil 9. června 2019. Mladý sameček byl po příjezdu vpuštěn do výběhu, který postupně prozkoumával a po několika hodinách již v klidu ležel a nebyly na něm očividné žádné známky stresu. Kabaři jsou velice plachá zvířata, která reagují na rušivé vlivy, proto na aklimatizaci potřebují dostatek času. Ve svém novém domově již začal bez problému přijímat potravu a návštěvníci ho mohou sledovat z dřevěné pozorovatelny či hlavní návštěvnické trasy,“ doplňuje Ing. Lukáš Štěrba.

Informace o druhu:

Kabar pižmový (Moschus moschiferus) má rozsáhlý areál rozšíření – od východní Sibiře po Kamčatku, severovýchodní Mongolsko, severní provincie Číny, severní Koreu. Obývá jehličnaté lesy a křovinaté oblasti nižších nadmořských výšek. Váží 11-17 kg, v kohoutku měří 50-55 cm a dožívá se 10-14 let. Samci mají na břiše žlázy produkující pižmo, které je vyhledávané jako velice ceněná substance při výrobě parfémů a mýdel, proto jsou kabaři silně pronásledováni. V Červené knize ohrožených druhů (IUCN) patří do kategorie zranitelný (vulnerable).

Autor:
Vydáno: