Výkup lokality Na Skřivánku podpořily i děti školní družiny

Jde o rozmanité území s rozsáhlými mokřady, potůčky a lesy. Proto je nutné o takové to území pečovat. Podpořit výkup této lokality se rozhodly i děti školní družiny. A víte jak?

Výkup lokality Na Skřivánku podpořily i děti školní družiny

Zjistili jsme, že výkup lokality Na Skřivánku můžeme podpořit i my, a to velice jednoduchým způsobem. Tím je zapojení se do výtvarné soutěže. Soutěž vyhlásil Český svaz ochránců přírody počátkem února. Naším úkolem bylo ztvárnit sýce rousného, rostliny zábělníku bahenního nebo vážky jasnoskvrnné. Nejprve jsme si povídali o těchto přírodninách, neboť některé názvy pro nás byly nepochopitelné. Když jsme si vše pověděli, dali jsme se do práce. Vzniklo několik hezkých děl, které zcela určitě nedělaly naší výtvarné činnosti ostudu. Do celkového zapojení veřejnosti se sešlo mnoho krásných obrázků, z nichž některé projdou do dobročinné aukce výtvarných děl. Z ostatních obrázků bude vytvořena výstava. I my jsme rádi, že jsme se mohli do kampaně zapojit a „Pomoci vytvořit Na Skřivánku místo pro život“.

Nyní již budeme sledovat, jak to na závěr všechno dopadne. Věříme, že dobře.

Autor:
Vydáno: