Vítání ptačího zpěvu ve školní družině

Vítání ptačího zpěvu navazuje na tradici z roku 1983, kdy ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu přicházející jaro. Později tuto akci převzali též ornitologové v Evropě – partneři BirdLife. Vítání se pak stalo nejmasovější ornitologickou akcí vůbec. Česká ornitologická organizace pořádá a organizuje Vítání ptačího zpěvu od roku 1992. Po celé republice se konají různé akce – vycházky, besedy, ukázky kroužkování, výstavy ptačích budek, ale i další propagace ochrany ptáků. Hlavní termín je vždy první víkend v měsíci květnu.

Vítání ptačího zpěvu ve školní družině

Jaro je již v plné síle, další druhy tažných ptáků přilétají ze svých zimovišť každým dnem a proto si i my dnes 2. 5. připomínáme Vítání ptačího zpěvu ve školní družině. Pobyt v přírodě jsme sice vyměnili za akci vytvořenou ve školní družině, ale na její kvalitě se nic neměnilo. Nejprve jsme zhlédli krátký film o různých druzích ptáků, ale především o jejich hlasu a zpěvu. Poté besedujeme na téma, proč ti ptáci zpívají, proč od božího rána po zimním období jsou tak hlasití. Došli jsme k několika závěrům: Samečci lákají samičky, upozorňují na sebe, koho si má samička vybrat. Svým zpěvem si vymezují i své teritorium, ve kterém si vybudují své hnízdečko, aby je nikdo jiný nerušil. Při výběru by neměli zapomenout ani na množství potravy, kterou při založení své rodiny budou potřebovat. A tak postupně padaly různé odpovědi, proč tomu tak je. Druhá část dnešního odpoledne byla tak trochu soutěživá. Nesoutěžily tentokrát skupiny proti sobě, ale my jsme si vytvořili dvojice, které hráli sami pro sebe. A o co šlo? Ve vymezeném prostoru byly umístěny obrázkové karty, které byly očíslovány a naproti nim se nacházely různé karty, které byly označeny písmenem. Na těchto kartách se nacházela mláďata ptáků, které jsme přiřazovali k ptákům označeným číslem. Druhý úkol, který jsme měli, bylo napsat správný název ptáků, a posledním úkolem jsme označovali, zda jde o ptáky tažné či nikoliv. Soutěž docela složitá, ale někteří z nás si s tím dovedli vcelku dobře vypořádat. Po skončení, zasedla porota a došlo k vyhodnocení. Nejprve si říkáme správné odpovědi a pak již vyhlášení vítěze. Tím se stala Anežka Povolná a Štěpánka Voldánová, které v celkovém hodnocení přišly o pouhý jeden bod. Blahopřejeme! Během dnešního odpoledne v rámci tradiční akce Vítání ptačího zpěvu jsme se dověděli opět hodně informací a zajímavostí, zaposlouchali jsme se i do ptačího zpěvu, rozeznali jsme různorodé hlasy, které nás provází i v našem blízkém okolí. Hlasy, které slýcháme v přírodě kolem nás. Velmi nás překvapily děti z 3. oddělení školní družiny, které ještě před Vítáním ptačího zpěvu v jejich výtvarné činnosti ztvárnily na svých obrázcích, některé druhy ptáků. Jejich obrázky na nástěnce mohou všichni zhlédnout. Děkujeme! Byl to dobrý nápad.

Autor:
Vydáno: