Vítání ptačího zpěvu proběhlo i ve školní družině

Vítání ptačího zpěvu navazuje na tradici z roku 1983 v Birminghamu, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu přicházející jaro. O něco déle tuto akci převzali partneři BirdLife International v celé Evropě. Vítání se tak stalo nejmasovější ornitologickou akcí. Česká společnost ornitologická organizuje Vítání ptačího zpěvu od roku 1992. Na mnoha místech se připravují vycházky do probouzející se přírody. Cílem této akce je propagace ochrany ptáků. Vítání ptačího zpěvu se stalo tradicí i v naší školní družině.

Vítání ptačího zpěvu proběhlo i ve školní družině

Vítání ptačího zpěvu proběhlo i letos v družině. Celodružinové akci, která proběhla dnes 6. 5. a které se zúčastnila všechna oddělení, následovalo i několik vycházek jednotlivých oddělení již předem do probouzející se jarní přírody, jež je v plném proudu. Pozorování ptáčků, naslouchání jejich zpěvu, ale i poznávání různých druhů, je vždy v předstihu celodružinové akce.

Dnes po vyučování a po obědě se scházíme všichni v družině 3. oddělení, kde byla pro nás připravena zahajovací část. Zde jsme si povídali o pozorování ptáků, o jejich hnízdění, jejich zpěvu, ale i o ptácích, které jsme viděli v našem blízkém okolí. Pak jsme shlédli film o ptáčcích, mezi které patřil čáp bílý, vlaštovka obecná, kukačka obecná, poštolka, ale i další a další.

Po shlédnutí filmu všichni společně odcházíme na školní dvůr a připravujeme se na ptačí soutěž. V prostoru hřiště je rozmístěno dvanáct druhů ptáků, ke kterým ve stejném prostoru máme najít jejich mláďata. Ty jsou značena různými písmeny abecedy. Při správném přiřazení mláděte k dospělému jedinci zapisujeme do startovní karty písmeno mláděte. V poslední části soutěže určujeme ptáky, které u nás přes zimu zůstávají a které odlétají do teplých krajin. Při plnění těchto úkolů soutěží skupiny 3 – 4 dětí, kde je někdo z větších a někdo z malých dětí, aby vše bylo objektivní. Když je hotovo a my se soutěží skončili, odevzdáme startovní karty, ty se vyhodnotí a my si řekneme správné odpovědi. Pak se vyhlásí výsledky a všichni obdrží malou odměnu. A jak zněla tajenka: JARO UŽ JE TADY. A jak to dopadlo?

1.     místo – Viktorka Csiriková, Eliška Drvotová, Klára Nováková, Liliana Kratochvílová,
2.     místo – Daniel Stromský, Leonardo Chouliaras, Jakub Stromský, Vašek Církva, David Šimon, Fanda Svoboda,
3.     místo – Eliška Dvořáková, Lucka Dvořáková, Anna Burešová.

Všem účastníkům děkujeme za účast, která byla docela vyrovnaná. Vítězům blahopřejeme. Cíl, který jsme si dali byl naplněn a my se i nadále budeme snažit o ochranu našich ptáků a jejich propagaci mezi ostatními.

Autor:
Vydáno: