Vítání jara

Podle kalendáře máme již jeden den jara za námi a dnes již můžeme mezi sebou přivítat jaro. Děti ze školní družiny dnes vhodily Moranu do Berounky, aby už tady opravdu začalo jaro vládnout.

Vítání jara

Vynášení smrti a vítání jara je západoslovanský lidový zvyk pocházející z předkřesťanské éry. Jeho prvkem je slaměná figurína oblečená v ženských šatech, známá pod mnoha jmény jako například Morana, Morena, Marzana, Mařena, Smrt nebo také Smrtka. Rituál vítání jara a vhození Morany do vody se zpravidla koná dva týdny před Velikonocemi. Smrt je vynášena za zpěvu obřadních písní a poté vhozena do vody. Právě dnes odpoledne se děti školní družiny vydaly nejprve do parku před školou, kde proběhl tento slavnostní rituál. Po krátkém slavnostním úvodu se slova ujal kroužek hry na flétnu, který pracuje pod vedením vychovatelky Miroslavy Pacákové. Děti nám zahrály několik písní, které se na kroužku naučily. Po skončení hry na flétnu jsme si všichni společně zazpívali několik písní, vytvořili útvar a vydali se průvodem k Berounce. V první řadě kráčí za doprovodu dětí Morana a za ní útvar dětí naší školní družiny se svými vychovatelkami. Přicházíme k lávce přes Berounku a opět se shromažďujeme na blízkém trávníku. Zde proběhlo oficiální rozloučení se s Moranou a pak již Markétka s Fandou odchází na střed lávky. Ostatní se shromažďují na břehu Berounky a pozorují, co bude následovat. Když Morana dorazila do středu lávky, děti jí vhodily do Berounky. A co následovalo? Přáli jsme si, aby už zima skončila a nastalo to vytoužené, slunečné a teplé jaro. Ještě chvíli pozorujeme, jak paní Smrtka pluje po Berounce a proud vody ji odnáší dál a dál. A potom ji ještě zamáváme a odchází zpět do družiny. Zde bude probíhat další naše činnost.

A tak děti ze Závodí se definitivně rozloučily s paní Zimou a mezi sebe nechali vklouznout vytoužené jaro, teplo a sluníčko.

Autor:
Vydáno: