Vítání jara

Jednou ze společných akcí dětí školní družiny a jejich rodičů, je tradiční Vítání jara, které probíhá každým rokem několik dnů před Velikonocemi. Děti se předem na akci připravují se svými vychovatelkami, starší děti se dají do výroby Morany nebo také Smrtky, kterou pak společně vhodí do Berounky. Tím se oficiálně rozloučí s paní Zimou a již se všichni těší na vytoužené jaro s teplým a příjemným počasím.

Vítání jara

Toto rozloučení se dnes konalo v přilehlém parku před školou, kde se v 15 hodin sešli rodiče a děti školní družiny. Právě dnes se všichni loučí s paní Zimou. Jarní slavnost zahajujeme společnou písní, Jaro dělá pokusy. Pak se ujímá slova Jiří Jakubíček, který vítá rodiče a náš téměř hodinový program začal. Jako první vystupují starší děti s pásmem veršů, které je proloženo několika písněmi za doprovodu kytary vychovatelky Mirky Pacákové. Ta s dětmi secvičila všechny společné písničky. Po dětech druhého oddělení vystupují ti nejmenší z prvního oddělení, které pracují pod vedením vychovatelky Jany Novákové. Ty si nacvičili ještě k veršům a písním i nějaký ten taneček. Poté nastává změna, vystupují členové kroužku hry na flétnu pod vedením vychovatelky Mirky Pacákové. Po tomto vystoupení se ujímá slova vychovatelka Lucie Heroutová se svým třetím oddělením. Děti se opravdu moc snažily a bylo to príma. Pak následuje čtvrté oddělení Mirky Pacákové, jejichž vystoupení je obohaceno o dramatizaci veršů. Po tomto vystoupení přichází ukázka z činnosti tanečního kroužku, pod vedením vychovatelky Jany Novákové. Po ukončení se ujímá slova opět Jirka Jakubíček se závěrem a zve všechny přítomné, aby se zařadili do průvodu, kde v čele děti ponesou Moranu k Berounce. Po jeho slovech si všichni společně zazpívali závěrečnou píseň – Kdo si hraje, nezlobí… A pak již všichni odcházíme společně k Berounce. Děti druhého oddělení jdou na lávku, ostatní účastníci stojí na břehu Berounky. Po odpočítávání zbytku Zimy vhazují děti Moranu do Berounky. Přejí si, aby už konečně přišlo to vytoužené jaro. Smrtka pluje po Berounce rychle, proud vody jí odnáší čím dál tím dál a dál. Tak snad už se dočkáme!

Autor:
Vydáno: