Veverčí polepšovna

Příspěvek od dětí ze školní družiny Beroun-Závodí, tentokráte na téma Veverky. Moc děkujeme a přejeme hezké počtení.

Byla, žila jedna veverka Čiperka. Ta byla moc a moc zlá. Nedodržovala lesní zákony a rozhazovala po lese odpadky. Náhle se zastavila a slyšela: „Halo, halo volám „veverčí polepšovnu. Tady veverka Hryzalka. Přijeďte si prosím pro veverku Čiperku.“ Jak to uslyšela, okamžitě si sbalila věci a utíkala k babičce veverce. Když doběhla k babičce, všechno ji povyprávěla. Najednou Čiperka zase slyší: „Teď zase utekla do starého dubu.“ Najednou se ozve: „Ťuk, ťuk, Ťuk, otevřete prosím. Jdeme si pro veverku Čiperku.“ Náhle se rozrazily dveře a už je Čiperka v pytli. Odvezli jí do „veverčí polepšovny.“ Po nějaké době byla Čiperka z polepšovny propuštěna a vrátila se zpět. Byla jako vyměněná. Lesní zákony neporušovala a odpadky po lese neodhazovala, ale uklízela.

Autor:
Vydáno: