Ve školní družině proběhlo Andersenovo odpoledne

Již 24krát se scházíme dnes v Nocí s Andersenem. U nás ve školní družině je to Andersenovo odpoledne.

Ve školní družině proběhlo Andersenovo odpoledne

Andersenovo odpoledne ve školní družině bylo započato již počátkem, měsíce března. Témat k této akci se nabízelo hned několik. Ve všech odděleních školní družiny se četla Andersenova Sněhová královna, kdy si letos připomínáme 180 let jejího vzniku. Na základě motivace Sněhové královny si děti 2. oddělení Veverušáci vymýšlely svoje vlastní pohádky na téma Sněhová královna. Sněhová královna se stala i motivací při naší výtvarné činnosti. Ve všech odděleních jsme si připomenuli i 75. výročí vzniku nakladatelství Albatros. Veverušáci se věnovali Albatrosu o něco více, neboť toto téma se stalo i tématem výstupu studentky SPgŠ Beroun, která k nám dochází na pravidelnou praxi. Prohlédli jsme si některé knihy, které jsou v družinové knihovně, přečetli si i ukázky z některých knih. Četba ukázek však proběhla i v dalších odděleních. V družině jsme nezapomněli ani na Eduarda Petišku, o kterém jsme si povídali a společnými silami si připomenuli i jeho dílo.

Vyvrcholením připomínky H. CH. Andersena byl i dnešní den. Vzhledem ke krásnému teplému počasí jsme jej strávili v přírodě. Proběhla četba pohádky Sněhová královna, prohlídka i četba z knih od Albatrosu, ale k tomu „Pohádková bojovka“. Některé pohádky vydalo i nakladatelství Albatros. Na 14 stanovištích se nacházela karta s vyobrazením pohádkové postavy a u ní otázka s několika možnostmi správné odpovědi. Správnou odpověď zapisujeme do startovní karty, kde má v závěru vzniknout tajenka. Správné odpovědi se nachází pod určitým barevným podkladem. V „Pohádkové bojovce“ startují skupiny proti sobě. Jde nejen o rychlost, ale také správnost. Po splnění úkolů jdeme na společné hodnocení odpovědí, a pak i vyhodnocení. Vítězem se stala 1. skupina. Všichni účastníci dnešního Andersenova odpoledne obdrželi pohlednici s obrázkem ilustrace Alžběty Göbelové z knihy Lucie Hlavinkové „Bylinková babička“. Po ukončení programu venku odcházíme zpět do družiny, kde na nás čekalo také překvapení. Knihu Bylinková babička nám přinesla a ukázala Lucka Dvořáková. Krátký úryvek jsme si též přečetli. To ale byla náhoda. Lucka totiž objednanou knihu dnes obdržela z KMČ Albatros. Lucko, děkujeme za skvělé doplnění dnešního odpoledne.

Autor:
Vydáno: