Vánoční dílnička v 1. oddělení ŠD

V odděleních naší školní družiny probíhají předvánoční a vánoční dílničky, kde si děti vyrábí drobné dárky na Vánoce. Tím si krátí dobu čekání na Vánoce, hlavně na Štědrý den a dobu očekávání příchodu Ježíška.

Vánoční dílnička v 1. oddělení ŠD

Dnes, 6. 12. proběhla vánoční dílna v 1. oddělení v trochu jiné podobě než kdykoliv jindy. Mezi děti byli též pozváni zástupci rodičů, kteří měli zájem se vánoční dílny zúčastnit. Nikdo nepočítal, že o akci bude takový zájem. A skutečně byl, neboť se v oddělení sešlo 14 rodičů. Náš velký den začal přivítáním rodičů, ale i písničkou „Popletení čerti“ a připraveným tanečkem. Po oficiálním uvítání jdeme hned na připravenou pracovně technickou činnost. Během odpoledne jsme vyráběli čtyři výrobky: andělíčka, svícen, sádrovku a přáníčka pro Domov důchodců TGM v Berouně. Děti s rodiči postupně prošly 4 stanoviště, kde měly možnost vyrábět. Ostatní děti pracovaly na stanovištích s paní vychovatelkou. Když bylo vše hotovo, prohlédli jsme si společně naše díla a rozloučili se písničkou Vondráši, Matóši.

Během odpoledne se mohli rodiče podívat na to, jak to v 1. oddělení všechno funguje a co všechno děti dokáží udělat.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat rodičům, kteří si našli čas a dorazili mezi nás. 1. oddělení ŠD navštívila: paní Eningerová, pan Faigl, Rada, paní Malá, Kratochvílová i se dvěma syny, kteří přišli za svou sestřičkou. Dále mezi nás přišla paní Němčíková, Brůnová, Dvořáková, Dubnová, Kadeřábková, Stejskalová, Švihálková, starší sestry Vašíka Šteffla, Vojty Vintišky, ale i starší bratr Beatrice Stejskalové. Vážení rodiče, velmi si vážíme toho, že jste si udělali čas a našli cestu do naší družiny. Děkujeme!

Autor:
Vydáno: