V družině se oslavil svátek svatého Mikuláše

Svátek Mikuláše je v kalendáři 6. prosince, ale zvyk nadělovat dětem dárky, je už v jeho předvečer. Městy a vesnicemi chodí 5. prosince skupiny čertů, andělů a Mikulášů, navštěvují domácnosti, kde děti zazpívají či zarecitují básničku. Za to pak dostanou nejčastěji drobnosti, jako jsou sladkosti nebo ovoce. Pokud však zlobily, objeví se mezi nadílkou i nějaké uhlí a brambory.

V družině se oslavil svátek svatého Mikuláše

A tak v naší školní družině se dnes 6. prosince, kdy slaví svátek svatý Mikuláš také slavilo. Mezi děti do jednotlivých odděleních přišel Mikuláš se svými pomocníky – čerty a anděly. A bylo veselo a všichni si užívali hrátky s Mikulášem.

Děti v 1. oddělení jsou ve své družině a netrpělivě očekávají své praktikantky. Ale ty se nějak zdržely a ještě nepřišly. A tak děti s paní vychovatelkou si povídají o včerejší nadílce doma a najednou pozor! Někdo nesměle klape na dveře. Dveře se otevřeli a vstupují do družiny andělé. Oznamují dětem, že se čerti ztratili. A tak děti začnou pracovat s anděly. Společně se všichni naučili básničku, a protože ji velice hezky uměli, přivolali zbytek. Do družiny vstupuje svatý Mikuláš a nese si s sebou Knihu hříchů. Ale pozor, dobroty odnesli čerti a nechtějí se s námi rozdělit. Kdyby to trochu šlo, možná bychom je mohli přesvědčit, aby nebyli lakomí a s námi se rozdělili. Má to však jeden háček. Musíme splnit tři úkoly: nakreslit čerta, zatancovat taneček a poznat koho nám čert z dětí odnesl. A tak se hned dáváme do plnění úkolů a uvidíme, co bude na závěr. Podařilo, neboť všichni se moc snažili. Proto nám čerti přinesli i drobné odměny. Hurá! To bylo radosti.

Též i děti ve 2. oddělení u Veverušáků netrpělivě očekávají své praktikantky. Ty ovšem nikde. Přišel jen pán profesor. I on se podivuje, kde ta děvčata jsou. Snad se brzy objeví. I my v oddělení si povídáme o včerejším večeru, zda děti navštívil Mikuláš s čerty a ejhle. Někdo zabušil na dveře, do družiny vlétli čerti, za nimi andělé a pak kráčel svatý Mikuláš. Všechno náhle zmlklo a nevěděli jsme, co bude následovat. Mikuláš se svou družinou se pozdravil a hned navrhl dětem, zda by mu něco nezarecitovaly. Jako by Mikuláš věděl, že jsme si minulý týden v závěru zahráli na básníky a skládali jsme verše na téma Mikuláš, čerti a andělé. Děti hned sáhly pro své básně a všechno začalo. Každá skupina předvedla své dílo a svatý Mikuláš byl mile překvapen. Tak tohle asi nečekal. Svatý anděl nás seznámil se třemi legendami o svatém Mikuláši a jak to tedy všechno doopravdy začalo. O něčem jsme věděli, něco jsme neznali. Nyní již známe všechny tři legendy. Pak si sedáme po skupinách k lavicím a čekáme na další úkol. K čertům odjakživa neodmyslitelně patří řetěz. Naším úkolem bylo vyrobit v časovém limitu co nejdelší řetěz. Ten jsme pak poměřovali a vyhrála třetí skupina. V další soutěži bojují proti sobě 4 skupiny, které formou štafetového závodu mají najít, zapamatovat si a napsat dvě skupiny dětí. Hodné a zlobivé. I s tímto úkolem jsme si poradili a vše splnili. V další soutěži jsme využili masky čertů a andělů, které jsme si vyrobili před týdnem. Rozdělili jsme se na dvě skupiny podle vyrobené masky a naším úkolem bylo v časovém limitu, který se nám stopoval posbírat všechny čerty a všechny anděly. Vyhráli andělé. Gratulujeme. A tak naše soutěžení pomalu končí a my si jdeme odpočinout. Posedáme si na koberec a zahrajeme si dvě hry. Jedna se jmenovala „co si přeji k Vánocům“ a druhá, „co na Vánoce nechci“. A tak k vyhodnocení drobné odměny a konec dnešního odpoledne. Užili jsme si to opravdu všichni.

Se stejnou tématikou to bylo i ve třetím oddělení. Na začátku jsme si četli pohádku. Poté přišel Mikuláš a probral děti podle listiny hříchů. S každým prohodil několik vět a děti naslibovaly, že budou určitě hodné. Nikoho si neodnesl. Největší hříšníci nám totiž chyběli. Potom jsme si v kruhu společně zahráli hru s míčem. Děti si jej podávaly a anděl jim to pořád komplikoval a ztěžoval. Potom děti ilustrovaly příběh, který jsme si četli na začátku. Ovšem každý dostal k ilustraci jinou část příběhu. Nakonec děti seřadily ilustraci podle toho, jak šel příběh. Pantomimou vysvětlovaly, co je na obrázku. I my jsme vyhodnotili nejlepší a všichni na závěr byli obdarovány malou pozorností.

Podobná tématika probíhala i ve 4. oddělení. Mikuláš s čertem a anděly si též pro nás připravili program. Něco jsme si i zazpívali, zahráli hry a také zasoutěžili. I na nás čekala malá odměna.

A tak Mikulášský svátek ve školní družině všichni oslavili a již nyní se těší, co ještě v rámci adventu proběhne. Musíme si ten čas nějak zkrátit. Doba čekání je velmi dlouhá.

Autor:
Vydáno: