Týden lesů i ve školní družině

V rámci tohoto týdne se snažíme obecně zvyšovat nejen zájem o les, ale i o lesní hospodaření a o dřevo jako obnovitelnou surovinu. To se stalo též tradicí v tomto období i v naší školní družině.

Týden lesů i ve školní družině

Týden lesů započal právě dnes 9. 5. i v naší družině. Jeho program si jednotlivá oddělení připravují sama. V samém závěru se však sejdeme všichni společně a slavnostně Týden lesů ukončíme.

V 1. oddělení si děti nejprve povídaly o našich jehličnatých stromech – smrku, borovici, jedli a modřínu. Pak si nalepily větvičku smrku na čtvrtku. Po této činnosti se odebrali všichni společně ven do přírody, poznávali stromy, které již znají a více se zaměřili na listnaté stromy – bříza, lípa, javor a olše. Seznámili se s jejich charakteristickými rysy a poznávali je v přírodě.

2. oddělení zaujal prostor parku u školy. I zde můžeme najít různé druhy stromů, jako bychom byli v lese. Poznávali jsme smrk, dub, lípu, tis, ale i gingo. Besedujeme o lese, co smíme a nesmíme, to jsme si zopakovali a pak jsme již soutěžili. Nejprve proběhla rozjezdová akce, kdy jsme hádali hádanky z lesa a o lese, o zvířatech. Ve druhé soutěži jsme určovali z přesmyček názvy rostlin, které v lese můžeme najít. Třetí soutěží byl kvíz „O lese“ a druhý kvíz byl „Kvíz pro malé školáky“. Přestože jsme měli možnost k vybrání si správné odpovědi z několika příkladů, mnohdy to bylo docela zapeklité. Posledním úkolem byla štafeta, kdy jsme na lístečku měli číslo a písmeno a z dvaceti lístečků jsme měli složit přísloví. To znělo: „Kdo se bojí, nesmí do lesa“. Podařilo se, i když se malé chybičky vloudily i do hesla. A jaké byly výsledky? Boj byl docela vyrovnaný. První místo – 1. a 4. skupina 107 b., druhé místo obsadila 3. skupina 94 b., třetí místo 2. skupina s 93 body. Blahopřejeme!

Do přírody vyrazilo i 3. oddělení – zaměřilo se na poznávání stromů a ke každému jsme si něco pověděli. Tím jsme získali mnoho informací, které zúročíme na konci týdne.

4. oddělení dnes vypochodovalo přímo do lesa směrem ke golfu. Poznávali jsme stromy, získali jsme informace, připomenuli jsme si i to, jak se chovat v lese, co smíme a co nesmíme. Velkým zážitkem pro nás bylo i pozorování slepýše ve volné přírodě.

Ve většině našich odděleních jsme se zaměřili na stromy a poznatky o lese. Mnohdy mezi nás vstoupila i zvířata, ale ty budou příště.

Autor:
Vydáno: