Týden lesů 2019 byl zahájen

Není tomu jinak ani v letošním roce. My jsme si jej připravili o něco dříve. Oficiální týden probíhá 13. – 17. května 2019 a má společné téma – Les a voda. Voda je základním stavebním prvkem života na Zemi. Les obsahuje asi 30% vody. Bez lesa by voda z krajiny rychle zmizela, odtekla by pryč a mohla by způsobit povodně. Dobré lesy, které jsou udržované, mají kladný vliv na kvalitu vody.

Týden lesů 2019 byl zahájen

Čtvrtek, 9. 5., scházíme se ve školní družině u Veverušáků, kde na nás již čeká vzácná návštěva. Dnes totiž naše družina zahajuje svoji tradiční akci Týden lesů. Po krátkém úvodním slovu mezi sebou vítáme lesního pedagoga pana Ondřeje Šedivého, se kterým se již známe z předešlých let. S ním jsme strávili krásné odpoledne, kde jsme se dověděli mnoho zajímavostí, obdrželi informace a hlavně na vlastní oči viděli i to, o čem jsme dnes besedovali. Pochopitelně, jak jinak, k lesu patří zvěř, ale i myslivost. V první části našeho povídání probíráme jednotlivé druhy zvěře, která se nachází na území ČR. Velmi podrobně se zaobíráme jelenem evropským, ale i jeho menším kamarádem jelenem sikou, dostáváme se i na daňka, prase divoké, lišku a další a další. Snažíme si zopakovat i mysliveckou mluvu, rozeznáváme rodiny těchto mláďat včetně jejich potomků. Prohlížíme si i různé trofeje a přirozené názorné pomůcky, které k tomuto programu patří. Ve druhé části našeho odpoledne se zaměřujeme na myslivost a myslivecké spolky. Zahráli jsme si i na účastníky mysliveckého honu. Co k tomu všechno patří, co se musí a co nesmí. Nasloucháme jako myšky slavnostnímu zahájení honu včetně fanfár a zpěvu. Průřez honu byl velice zajímavý a na posled se dostáváme i k vyřazení ulovené zvěře. Vzdáváme poctu zvěři, pasujeme nejlepšího a úspěšného lovce, kterého Ondra pak pasoval. I my jsme si toto vyzkoušeli. Od Ondry nejlepší z nás obdrželi myslivecké klobouky. Na úplný závěr byla vyhlášena diskuze. Tolik otázek jsme ani nečekali. Každý se snažil něco nového zvědět. Ale nakonec se již musíme rozloučit, popřát Ondrovi úspěchy v práci a jeho činnosti. Věříme, že budeme mít ještě někdy šanci se s ním setkat. Ondra věří, že určitě a přitom nás zve na akci v rámci Týdne lesů, která se koná v Křivoklátských lesích na Emilovně. Tak třeba se tam i někteří vydáme a možná se i s Ondrou potkáme. Ondrovi za jeho odpoledne ještě jednou moc a moc děkujeme.

Autor:
Vydáno: