Týden čtení dětem skončil

Ano, dnes nám ve školní družině skončil posledním dnem 12. Týden čtení dětem. V letošním roce jsme se zaměřili na události v měsíci červnu, co se týče životních výročí, od narození, čí úmrtí, našich nejznámějších spisovatelů.

Týden čtení dětem skončil

Naši nejmenší dnes besedovali všeobecně o knihách, které vlastní, nebo, které si dokonce s někým již čtou. Doplňkovou otázkou byl i žánr knih – povídky, pohádky, encyklopedie či některé naučné knihy o přírodě atd.

Ve 4. oddělení se i dnes věnovali J. V. Sládkovi, zakladatelovi poezie pro děti. Krátká informace i o jeho životě, pobytu v Americe. Paní vychovatelka přečetla dětem několik básní, převážně o zvířatech a dětech. U některých jsme si vysvětlovali význam některých slov a slovních spojení. Děti pracovaly ve 3 skupinách. Měly za úkol poskládat jednu rozstříhanou báseň – Ten náš pes. K poskládané básni měly provést ilustraci a potom se báseň naučit a zarecitovat. Povedlo se a bylo to super.

I druhé oddělení dnes nelenilo a pracovalo s plným nasazením. Nejprve jsme si povídali o Josefu Václavu Sládkovi. Přečetli jsme si několik básní z knihy „Domov“, „Skřivánčí písně“, „Selské písně“ a „Zvony a zvonky“. Konstatovali jsme všichni, jak krásné verše psal J. V. Sládek. Hned po Sládkovi se ještě vracíme k Rudolfu Těsnohlídkovi a jeho Lišce Bystroušce. Naším úkolem z minulého dne byla výroba masky lišky Bystroušky. A tu jsme si opravdu vyrobili. Po výrobě masky jdeme na soutěž skupin ve skládání puzzle. Proběhla čtyři kola, aby soutěž byla spravedlivá a všichni složili 4 jiná puzzle. Vše se bodovalo a pak se vyhlásily výsledky. A jak to dopadlo? 1. místo – 2. a 3. skupina 31 b., 2. místo – 4. skupina 20 b., 4. místo – 1. skupina 13 b. Blahopřejeme. Po vyhlášení malá odměna.

I 3. oddělení se vrhlo do 12. Týdne čtení dětem. Byla jím kniha Eduarda Petišky – Staré řecké báje a pověsti. Krátce jsme pobesedovali, něco si přečetli a pak na závěr pohovořili o celém Týdnu čtení dětem, co jsme si zapamatovali.

12. Týden čtení dětem hodnotíme všichni kladně. Dověděli jsme se zajímavosti, ale i běžné informace o našich českých spisovatelích. A opět jsme dali za pravdu našemu českému rčení: „Kniha – dobrý přítel člověka“.

Autor:
Vydáno: