Týden čtení dětem

O tom nás všechny již po třinácté přesvědčuje celonárodní Týden čtení dětem. Letošní 13. ročník začal 1. června a potrvá až do 7. června 2023. Do tohoto projektu se již tradičně zapojuje i naše školní družina.

Týden čtení dětem

Do 13. ročníku Týdne čtení dětem se zapojila všechna oddělení naší školní družiny. Zahájení jako vždy pro nás započalo 1. 6. na Městské hoře, kde pro děti k jejich svátku MDD byl připraven program. Proběhla zde stezka s názvem Cesta za pohádkou aneb pohádky naruby. Na cestě, kde bylo šest stanovišť, jsme plnili různé úkoly a při tom i hádali o jakou pohádku se jedná. Po skončení v cíli jsme zodpověděli kontrolní otázky a předložili splněný startovní arch. Na základě toho nás čekala sladká odměna. Tím u nás započal Týden čtení dětem. Od dalšího dne jsme již plnili úkoly každý ve svém oddělení. Před každým úkolem následovala i četba z knihy.

Ve 4. oddělení se druhý den zaměřili na Karla Jaromíra Erbena a Boženu Němcovou. Děti sáhly po knize Kniha pohádek a vybraly si Divotvorný hrnec. Děti se v četbě střídaly, pak si zahrály na ilustrátory pohádek. Nechybělo ani vysvětlování dřívějších výrazů, ale i připomenutí putování Erbena a Němcové mezi lidmi a poté jejich sepisování pohádek. Dalším autorem byl Zdeněk Svěrák s knihou Pan Buřtík a pan Špejlička. Proběhla četba, která byla podobná trochu i komiksu. A tak jsme srovnávali obě čtené knihy. V úterý 6. 6. jsme se setkali s klasikem Václavem Čtvrtkem, autorem dětských knih. Proběhla beseda o autorovi, jmenovali jsme od něho knihy, pohádkové postavy a přečetli si Pohádky z pařezové chaloupky. Každý den proběhlo i několik soutěží – přesmyčky z pohádkových postav, pohádkový kvíz Václava Čtvrtka, popisovali jsme dva skřítky z Pařezové chaloupky a další a další soutěže. Soutěže jsme bodovali a pak vyhlásili výsledky. Jak to dopadlo? 1. místo – 3. skupina – Církva, Bratršovský, Heran, Tomek. 2. místo – 1. skupina – Dvořáková, Boušková, Charvátová, 3. místo – 2. skupina – Stromský, Porubský, Balog, 4. místo – 4. skupina – Ilková, Svoboda, Frýdlová, Hazuková.

V 1. oddělení u nejmenších dětí probíhala po celý týden četba. Proběhlo i několik soutěží, malovalo se, ale největší úspěch u malých prvňáčků bylo vytvoření vlastní pohádky. Mezi ty nejlepší pohádky patřila pohádka Pejsek Alík od Lucky Dvořákové a O kočičce Kláře od Dorotky Dubnové. Krom toho jsme si povídali o knihách, které jsme si již přečetli. Nejvíce se nám líbila kniha Příšerní nezbedníci M. Drijverová. Řeč přišla i na to, zda si čteme doma a co. Potom si povídáme i o tom, co je to ilustrace knihy. Sledujeme proměnu chlapce ve strašidlo. Po přečtení vlastních, vypracovaných pohádkách si i představujeme knihy, které jsme přinesli na ukázku. I z nich si vždy něco přečteme.

I nejstarší děti ve 2. oddělení četly. Připomenuly jsme si Krakonošovu mísu od Antonína Pochopa, od Karla Michla Vlaštovičky, kde jsme si připomenuli, jak jaro ožívá. V dalším čase jsme se ponořili do našich nejmladších let, kdy jsme sledovali večerníčky, poslouchali pohádky. Většinu týdne jsme soutěžili. Poznávali jsme pohádkové postavy se šesti nápovědami. Naším úkolem bylo zjistit, o jakou pohádkovou postavu jde. Každý den jsme hádali sedm postav. Další soutěž byla o něco náročnější. Naším úkolem bylo doplnit druhou postavu ze dvojice. Když bylo hotovo, přiřazovali jsme k postavám správné obrázky. Pečlivě jsme zapisovali body a pak proběhlo vyhodnocení. Jak to dopadlo? 1. místo – 4. skupina, 2. místo – 3. skupina, 3. místo – 2. skupina a na 4. místě – 1. skupina.

Ve 3. oddělení též probíhal Týden čtení dětem. Každý den nám děti představily své knihy, které si čtou, kdo měl již přečteno informoval nás o obsahu knihy a pak doporučil i ostatním. Jaké knihy jsme si měli možnost prohlédnout a něco málo si z nich přečíst? Četli jsme i sami, neboť jsme již byli pasováni na čtenáře. Do ruky se nám dostala od Zuzany Suché – Prázdniny s dinosaury, pohádka O Smolíčkovi, od bratří Čapků Pudlenka. Řada přišla i na knihy od dětí, které je představily a něco málo z nich i přečetly. Kouzelné čtení Dinosauři nás vtáhlo do světa dinosaurů i s odborným výkladem. Potom přišla řada na Ledního medvídka a pandy, hezky vypadala i kniha Terezka chce pejsky a Vánoční prasátka od J. K. Rowlingové. Chvíle času přišla i na knihu Vítězslava Kocourka s názvem Za pohádkou kolem světa s ilustrací Heleny Zmatlíkové. Kniha obsahuje nejrůznější pohádky z celého světa. My jsme si vybrali pohádku ukrajinskou, nesoucí název O dědečkovi s bílým vousem. Tento krok přišel z jednoho prostého důvodu. Do oddělení chodí i děti z Ukrajiny a my jim chtěli ukázat i český překlad nějaké ukrajinské pohádky. Povedlo se. Přečetli jsme si ji.

Zakončení 13. ročníku Týdne čtení dětem pro nás skončil shlédnutím filmového představení v kině s pohádkou Život kotěte. Vždyť i malé zvířátko může zažít velké dobrodružství. Vrtilka je živé a zvědavé kotě, které objevuje život na pařížských střechách. Jeho osud se změní, když se ho ujme desetiletá Clémence a odveze ho do venkovského domu v srdci hor. Tím začíná jejich neobyčejné dobrodružství, které oba změní navždy.

Autor:
Vydáno: