Tříkrálové odpoledne ve školní družině

Vzhledem k tomu, že v letošním roce připadají na sobotu, jejich svátek si proto děti naší školní družiny připomenuly již v pátek 5. 1. Tři mudrcové Kašpar, Melichar a Baltazar se přišli do Betléma poklonit Ježíškovi v jesličkách. To je den, kdy oficiálně končí vánoční svátky, odstrojuje se stromeček, probíhá Tříkrálová sbírka, která je největší dobrovolnická akce v České republice, a žehná se domům. Na dveře se svěcenou křídou píše: K + M + B.

Tříkrálové odpoledne ve školní družině

A tak dnes po vyučování a po obědě odchází všechny děti společně do družiny 1. oddělení, kde bude zahájeno „Tříkrálové odpoledne“. Než dorazí poslední za námi do družiny, zatím jsme si popovídali o tom, proč se dnes všichni společně scházíme, a co nás čeká a co nemine. Stačili jsme se podívat i na krátkou ukázku pohádky „Chaloupka na vršku: Jak to bylo na Tři krále“. Shlédnutím pohádky jsme si připomenuli, jak to vůbec s Třemi králi doopravdy bylo a kam se vůbec ti mudrcové z východu vypravili. Za krátkou chvíli se mezi dveřmi objevují naši „Tři králové“ – Kašpar, Melichar a Baltazar a zvou nás na oslavu jejich svátku. Přichází mezi nás a my je vítáme zpěvem písně „My tři králové, jdeme k vám“. Po slavnostním uvítání se seznamujeme, co nás v dnešním odpoledni čeká a nemine. Nejprve jsme utvořili průvod, v jehož čele nás vedou „Tři králové“, z 2. oddělení školní družiny – Leonardo, Erik a Vašek. Všichni společně za zpěvu písně Tři králové a doprovodu hry na kytaru obcházíme chodby naší školy. Nejprve chodby na prvním stupni, pak pokračujeme i na druhý stupeň. Po krátké obchůzce scházíme do haly v nové budově. Králové si sedli na lavičku a my ostatní se shlukneme kolem nich.

A nyní může vše začít. Soutěžní odpoledne začíná rozdělením dětí do skupin, neboť soutěžit budou skupiny jedna až čtyři proti sobě. Tři králové nás při našem soutěžení budou bedlivě pozorovat, aby nikdo nepodváděl. A abychom se dlouho nezdržovali, starší děti v každé skupině řeší osmisměrku, mladší děti bludiště a hned potom hledají rozdíly v téměř stejných obrázcích. Kdo má hotovo, hlásí své výsledky a paní vychovatelka zapisuje body. V další soutěži jde celá skupina společně. Prochází deseti stanovišti, kde plní zadání úkolu a vybírají správnou odpověď. Probíhá zde totiž Tříkrálová stezka. Po splnění všech úkolů následuje hodnocení a než půjdeme do další soutěže, připomínáme si, zda někdo zná nějaké přísloví, rčení či pranostiku, která by se vztahovala nejen k „Novému roku“, ale především k svátku Třech králů. Ano, podařilo se nám něco společně dát dohromady. Například: Na Tři krále, o krok dále. Na Tři krále, mrzne stále. Na Tři krále mrzne ve dne i v noci stále. A jistě by se našla i další rčení či pranostiky. Ale my se již vrháme na další štafetovou soutěž. Každá skupina obdržela hvězdičkový startovní list s 31 hvězdičkami. V prostoru haly je rozházeno 31 hvězdiček s písmeny, které zapisujeme do startovní karty. Pokud správně nahlásíme dané písmeno a číslo, na jednatřiceti hvězdičkách nám vznikne tajenka s rčením. Co nám vzniklo? Na Tři krále mrzne ve dne i v noci stále. Opět zkontrolujeme, spočítáme body a následuje vyhodnocení. A jak to v samém závěru dopadlo?

1.     místo – 2. skupina
2.     místo – 3. a 4. skupina se stejným počtem bodů
3.     místo – 1. skupina

Vítězům blahopřejeme, malá odměna a všem ostatním děkujeme za účast. A tak soutěžní „Tříkrálové odpoledne“ končí. Odcházíme do družiny a pokračujeme v další činnosti.

Autor:
Vydáno: