Třikrálové odpoledne ve školní družině

Jde o svátek Zjevení Páně. Ve skutečnosti jde o tři mudrce, kteří v Betlémě navštívili krátce po narození Ježíše a jako dary mu přinesli zlato, myrhu a kadidlo. V mnoha zemích obchází po vesnicích tři postavy králů, které zastupují tři mudrce. Zastaví se u každého domu a těm, kteří krále obdarují, napíší králové posvěcenou křídou nad dveře formuli požehnání K + M + B. Tři králové, kteří obchází domy, většinou zastupují charitativní sbírku. V letošním roce sice sbírka probíhá, ale tradice pochodujících králů s doprovodem jistě ne.

Třikrálové odpoledne ve školní družině

Každým rokem se schází na svátek Tří králů naše školní družina, aby si připomněla tradici svátku a společně si oslavu narození Ježíše užila. Letos poprvé tato akce probíhala pouze v 1. a 3. oddělení (první a druhá třída ve svých družinách). Vždy jsme si udělali Tříkrálové odpoledne všichni společně, letos každé oddělení samostatně. Ovšem veškerý program byl zachován. Jediné, co jsme nemohli si splnit, bylo obcházení po třídách a napsání formule K + M + B + 2021 nad dveře družinových prostor. Obě oddělení se schází ve své družině a začínají se svým programem. Nejprve si povídáme o Třech králích, připomínáme si tradici a vysvětlujeme si jejich nejdůležitější myšlenky. 3. oddělení si navíc ještě přečetlo Tří králové pověsti. V prvním oddělení pak pokračovaly otázky a odpovědi na téma Tří králů. Po této části se pak děti rozdělily do svých skupin a dle barvy, která jim byla přidělena, hledaly po družině rozstříhaný obrázek formou puzzle, které pak musela společně celá skupina složit. Po splnění tohoto úkolu proběhla soutěž, kde na dvou stejně vypadajících obrázcích hledaly 20 rozdílů. Po soutěžní části odpoledne si děti vyrobily obrázek Třech králů, a ten zavěsily na nástěnku. V úplném závěru jsme shlédli pohádku v televizi – Chaloupka na vršku – Jak to bylo na Tři krále. Na úplný závěr jsme si poslechli koledu „My, Tři králové jdeme k vám ...“.

Podobné odpoledne strávily i děti z 3. oddělení, které si nejprve shlédlo pohádku a na základě ní pak probíhala kvízová soutěž. Tu jsme si pak vyhodnotili a zapsali si body. Dalším naším úkolem bylo najít ve dvou obrázcích 20 rozdílů. Body jsme získali nejen za správnost, ale i za rychlost. Po ukončení soutěží jsme spočítali body a vyhodnotili. Jak na tom byly jednotlivé skupiny?

1. místo – 3. skupina – 22 body
2. místo – 2. a 4. skupina – 17 bodů
3. místo – 1. skupina 14 bodů

Vítězům blahopřejeme. Děti obdržely malou odměnu a naše Tříkrálové odpoledne skončilo. Bylo trochu jiné, ale my si to užili.

Autor:
Vydáno: