Tříkrálové odpoledne ve školní družině

První den po vánočních prázdninách, 6. ledna 2020, se scházíme opět ve škole a odpoledne ve školní družině. A věřte, že to nebude jen tak ledajaké odpoledne. Vždyť i my již tradičně několik let si připomínáme Tři krále – Kašpara, Melichara a Baltazara a sledujeme jejich cestu do Betléma, aby se poklonili Ježíškovi a předali mu dary.

Tříkrálové odpoledne ve školní družině

Jsme po obědě a odcházíme všichni společně do družiny Veverušáků. Zde již na nás čekají Tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar. Usedáme ke stolkům a rozdělujeme se tak, jak jsme vyklí do čtyř skupin. Na úvod si všichni zazpíváme píseň „My, Tři králové, jdeme k vám“. To proto, že kromě povídání nás odpoledne čeká i mnoho soutěží. Po krátkém úvodním slově se dostáváme k připomenutí si Tří králů a jejich cesty do Betléma. A pak již na naše soutěže. V první části na rozjezd máme bludiště, kdy musíme najít nejkratší cestu králů do Betléma k Ježíškovi. Druhá část se skládá ze čtyř kol a naším úkolem je složit v co nejkratší době puzzle s tematikou Tří králů. Postupně si vyměňujeme puzzle tak, aby každý musel sestavit 4 obrázky. Před třetí částí si připomínáme i to, že Tři králové se objevují i v různých lidových moudrostech, rčení, příslovích a pranostikách. V obálce dostáváme rozstříhaná rčení po jednotlivých slovech a nad nimi je číslo. Snažíme se dát dohromady nejprve čísla slov a pak z těchto slov sestavit rčení. Vznikne nám pět lidových moudrostí. I my jsme předem jedno znali: „Na tři krále o krok dále“. Tak uvidíme, která rčení ještě složíme. A pak nás čeká již poslední soutěž na úrovni společenské hry „Putování za hvězdou“. Hra je podobná „Člověče, nezlob se“, kdy putujeme cestou hvězdné komety, která zářila nad Betlémem, ale během cesty nás čeká mnoho nástrah. Naším úkolem je se co nejdříve dostat do cíle. Všechny soutěže jsme bodovali a v součtu bodů jsme zjistili vítěze. A jak to dopadlo? Na to si ještě chvíli počkáme. Nyní se všichni seřadíme, v čele našeho průvodu, který směřuje po chodbách školy, zpíváme píseň „My, tři králové, jdeme k vám“, zastavujeme se u dveří do družin v jednotlivých odděleních a píšeme křídou: K + M + B + 2020. Zastavujeme se i ve školní jídelně, procházíme do staré budovy 2. stupně a vracíme se zpět k Veverušákům. Usedáme dle skupin a nastává vyhodnocení. Jak to tedy nakonec dopadlo?

1. místo – 1. skupina
2. místo – 3. skupina
3. místo – 2. skupina
4. místo – 4. skupina

Po vyhlášení výsledků každá skupina dostává malou odměnu od Tří králů a tím naše Tříkrálové odpoledne skončilo.

Autor:
Vydáno: