Tříkrálové odpoledne

Tomuto svátku se říká Tři králové. Tři králové byli mudrci z Východu, kteří navštívili Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesli mu dary. O Vánocích si připomínáme narození Ježíše Krista, o kterém křesťané věří, že je synem Božím. Ježíš se narodil v Betlémě před více než 2 000 lety. Jeho maminka byla Panna Maria a tatínek Josef. Ještě před jeho narozením lidé očekávali příchod židovského krále, který zachrání lidstvo. Mudrcové na Východě sledovali denně oblohu a když se měl Ježíš narodit, poznali to podle hvězd. Na nebi se objevila velká a zářivá hvězda. Mudrcové naložili proto největší drahocennosti své doby – zlato, kadidlo a myrhu na velbloudy a vydali se na dalekou cestu. V té době vládl v zemi král Herodes.

Tříkrálové odpoledne

Na dalekou cestu se dnes vydaly i děti naší školní družiny, aby se seznámily s legendou o narození Ježíška, a tak poznaly historii tohoto svátku. Ve všech odděleních se děti seznámily s legendou, popovídaly si o narození Ježíška, připomenuly si „Tříkrálovskou sbírku“ a další informace o darech – co je myrha, kadidlo atd. Neopomenuli jsme ani na zkratku K+M + B 2023, která se překládá slovy Ať Kristus požehná tento dům. V některých odděleních se vyráběly korunky, utvořili se trojice a při zpěvu se obešli oddělení se zpěvem „My Tři králové jdeme k vám…“ V prvním oddělení si ještě vytvořily děti obrázek Tří králů. Starší děti se v další části Tříkrálového odpoledne daly do soutěží mezi skupinami. Nejprve proběhlo skládání puzzle z obrázků Tří králů – každá skupina skládala čtyři obrázky. Potom jsme měli za úkol pomoc pastýřovi najít jeho stádo oveček – bludiště. V další soutěži jsme měli najít, jaké dary Kašpar, Melichar a Baltazar přinesli Ježíškovi. Šlo nám především o rychlost, ale i správnost. V poslední soutěži jsme kroužkovali písmena s určením pořadí, které se nachází ve jménech třech králů. Poslední soutěž byla prémiová, za tu bylo nejvíce bodů a šlo o složení veršů na dané téma Tři králové. Můžeme říci, že se nám to i podařilo a my v závěru mohli vyhlásit nejlepší skupiny. A jak to dopadlo?

1.      místo – 1. skupina
2.      místo – 4. skupina
3.      místo – 2. skupina
4.      místo – 3. skupina

Ukázka našich veršů:

Tři králové do Betléma šli

Tři králové přichází k nám,
a dary s radostí přináší vám.
To jsou ti známí, mudrci z Východu,
přes Jeruzalém do Betléma došli,
a pak se do celého světa rozešli.
Kašpar, Melichar, Baltazar,
to jsou jména jejich.
Všichni je znají tím,
že roznášejí dary.

Autor: 2. skupina Veverušáků

Kašpar, Melichar a Baltazar

My, mudrci z Východu,
přicházíme k vám,
a šťastný konec Vánoc,
my přejeme vám.
Přišli jsme z města Jeruzalém,
Ježíšek se narodil ve chlévě malém.
My, každý rok na dveře píšeme
a dary své vám neseme.
Proto my, Tři králové,
každý rok chodíme
a společně na vaše zvonky zvoníme.

 Autor: 4.skupina Veverušáci

Autor:
Vydáno: