Tři králové nesou dary

V těchto dnech se vydává i mnoho koledníků na cestu do našich domovů. Přinášejí radostnou zvěst o narození Spasitele a nabízejí lidem možnost krásného nového roku a dobrým skutkem. Jde o příspěvek Charitě na pomoc nemocným a potřebným.

I u nás ve školní družině nás navštívili Tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar. Společně jsme si zazpívali koledu „My, Tři králové jdeme k vám …“. Ale jaké pak bylo překvapení, když nám předali dárek. Nikdo nevěděl od koho, ale všichni v závěru věděli, že je to pro všechny děti z družiny. Dárek jsme převzali, ale až dnes, 8. 1. 2020 vyšel čas na to, abychom si jej slavnostně otevřeli. Velké překvapení a velká radost. Děti školní družiny obdržely od paní spisovatelky Jany Brnušákové, první díl knihy Králíček Toby a liška Pampe. Před Vánoci jsme obdrželi druhý díl této knihy Králíček Toby, pes Birk a lesní hrad od paní vydavatelky Marty Šestákové. Kniha se nám velice líbila, takže čtení z knihy proběhlo i v lese při zdobení stromku pro zvířátka. Ještě ten den jsme paní spisovatelce knihu ze srdce pochválili, neboť je naprosto skvělá. Zároveň jsme ji popřáli krásný nový rok. Mile jsme ji překvapili, ale ona nás překvapila mnohem více. Proto děti naší školní družiny obdržely od paní Brnušákové 1. díl knihy přesně na Tři krále. A budeme zase číst. Už se těšíme. Chceme paní spisovatelce moc a moc poděkovat a věříme, že v budoucnu si budeme moci opět přečíst její knihu pro děti. Jistě naše krátkodobé přátelství neskončí, ale my se těšíme na to, až nastane ta pravá chvíle, kdy se společně budeme moci setkat. Děkujeme!

Autor:
Vydáno: