Tradice „Vizovického pečiva“ nesmí zaniknout

Vizovické pečivo nemusíme moc představovat, má známé charakteristické rysy, není určeno k jídlu. Tvoří jej hladká mouka a voda, ale i dobré propracování, aby se z něho dalo dobře modelovat a s ním i pracovat. Za pomoci šikovných ručiček, ale i nože, nůžek, pinzety a dalších běžných domácích pomůcek se těsto tvaruje. Vytvarované figurky se nechají oschnout, potřou vajíčkem a dají se péct při mírné teplotě až pět hodin. Tato vizovická tradice se většinou dědí z pokolení na pokolení. O tom se přesvědčily i děti naší školní družiny.

Tradice „Vizovického pečiva“ nesmí zaniknout

Po čtyřleté odmlce přišlo u nás v družině na řadu „Vizovické pečivo“. U dětí naší školní družiny bezpochyby patří k symbolům Vánoc. Dekoruje a těší domácnosti už několik let. Vizovické pečivo a výrobky z něj lze považovat za kulturní dědictví východní Moravy. Objevilo se již kolem roku 1850 a to je již velmi dlouhá doba. I když my se nacházíme od území Moravy hodně daleko, přesto se „Vizovické pečivo“ dostalo i do Berouna. Je to zásluhou paní Miluše Šímové, která je velkou propagátorkou vizovického pečiva a mnoho let již navštěvuje i naší školní družinu. Své zkušenosti takto předává mladší generaci a moc by si přála, aby vizovické pečivo zůstávalo stále živé. Nechce, aby někdy zaniklo. O to se právě snažíme i my z naší školní družiny. Než jsme se dali do práce, pověděli jsme si něco o tomto těstu, o výrobě a tvarech, které lze z těsta udělat. Nezapomněli jsme si ani říci, co která figurka z těsta symbolizuje. Například holubička byla symbolem lásky a klidu v rodině, žába byla ochránkyní čisté vody, ryba značila mlčenlivost, ježek dokázal vypíchat z domu všechny nemoci. Pečiva byla určena pro vánoční svátky. Dříve se stávala i dárky pro děti. Výrobky lidového umění nemají dnes funkci pouze výtvarnou. Mnohému nás také učí. Nabádají nás k upřímnosti, optimismu, ke skromnosti. Měli bychom si uvědomit, že lidové tradice v oblasti hmotné či duchovní kultury nám závidí celý svět.

Po krátkém úvodním povídaní se dáváme do práce. Rozdělujeme se na skupiny, které svou činnosti střídají při práci s vizovickým těstem, a na druhé straně se věnujeme výrobě vánočních přáníček. A tak jsme si dnes vyrobili dárky i přáníčka pro své blízké k Vánocům. V podstatě nám začala první předvánoční dílna.

Na úplný závěr jsme si slíbili, že v této tradici budeme nadále pokračovat a že tradice „Vizovického těsta“ nesmí nikdy zaniknout. Děkujeme paní Šímové a věříme, že i my budeme v jejích šlépějích dál pokračovat.

Autor:
Vydáno: