Těžké zimní období

Obzvlášť, když panuje tvrdá mrazivá zima bez sněhu. Toto postihuje především naše malé pěvce, které těžko hledají svoji potravu. Již několik let se věnují děti naší družiny přikrmování našich opeřenců.

Těžké zimní období

Během měsíce ledna se vystřídala všechna oddělení naší školní družiny na pomoci našim ptákům. Děti z prvního a třetího oddělení se zaměřily na výrobu lojových koulí přímo ve svých odděleních. Potom své lojové pamlsky šly rozvěsit po blízkém okolí. První oddělení vyrábělo lojové koule za pomoci šišek a dalších ingrediencí tuku a semen. Děti třetího oddělení již několik let vyrábějí lojové pochutiny z tuku a semen, které ukládají na roličky od toaletního papíru. Děti druhého oddělení jednou za 14 dnů doplňují semena slunečnice a další semena do krmítek, které samy vyrobily. Děti čtvrtého oddělení zakoupily lojové koule a malé krmítko, jehož obsah doplňují. Pozorujeme přírodu, sledujeme ptactvo, pomáháme mu v jeho zimních podmínkách s potravou. Velký zážitek mají malé děti z prvního oddělení, které při své přírodovědné procházce podél Berounky mohly vidět ledňáčka říčního. Do konce zimy ještě chybí několik měsíců a děti ví, že i nadále budou našim pěvcům pomáhat.

Autor:
Vydáno: