Talent 2019

Dnes, 29. 5. 2019, se děti naší školy, školní družiny a výtvarného kroužku pana učitele Beneše zúčastnily vernisáže výstavy TALENT 2019 v Městské galerii Beroun. Výstava nám ukazuje tvorbu mladých talentovaných umělců z místních základních a uměleckých škol.

Talent 2019

Ve středu 29. 5. se 3. oddělení školní družiny zúčastnilo vernisáže výstavy Talent v Duslově vile v Berouně. Před začátkem samotné akce jsme měli ještě trochu času, abychom se mohli s obrázky mladých autorů seznámit a mezi výtvarníky našli i jména několika našich spolužáků. Dokonce jsme zde objevili i naše společné družinové dílo. To bylo překvapení! V úvodu vernisáže zazněly nejprve tóny houslí a po nich úvodní slovo paní starostky Soni Chalupové. Následovalo ocenění úspěšných výtvarníků, mezi nimiž byla i Elizabeth Kinská z naší školy. Obdržela diplom a věcnou odměnu. V další části akce následovala volná prohlídka vystavených děl s možností drobného pohoštění.

Vernisáž se nám líbila. Byli jsme překvapení, kolik výtvarných technik se tu sešlo a kolik našich spolužáků zde vystavovalo. A my, přihlížející, bychom to mohli vzít jako výzvu – příští rok se tu jistě představí někdo z nás. Děkujeme našim mladým výtvarníkům za jejich vzornou reprezentaci školy i školní družiny. Poděkování patří i 3. oddělení s paní vychovatelkou Heroutovou, které zde vystavovalo své dílo vrabců na keři.

Autor:
Vydáno: