Světový den zvířat

Tento den roku 1226 zemřel františkánský mnich svatý František z Assisi, který pečoval o puštěná, nemocná a týraná zvířata. Tradice Světového dne zvířat začala již v roce 1931 ve Florencii. Česká republika se těchto oslav oficiálně účastnila poprvé až v roce 1994. Účel vyhlášení byl jasný. Připomenout lidem, že zvířata jsou živí tvorové a důležitá součást naší planety. Chování lidí ke zvířatům by mělo být ohleduplné a každý by se měl vyvarovat projevů týrání a omezování zvířecí svobody.

Světový den zvířat

Ohleduplnost vůči zvířecím druhům si uvědomují i děti naší školní družiny. Proto Světový den zvířat si připomínají tradičně každým rokem. Ne jinak tomu bylo i dnes. Dnešní odpoledne našim zvířátkům jsme započali písní „To je zmatek, když zvířata slaví svátek“. Všichni společně jsme odcházeli směrem k Berounce, kde proběhlo letošní sportovní odpoledne. Jak jinak, než opět soutěží skupin z jednotlivých oddělení. Naším úkolem bylo složení puzzle své barvy – červená, zelená, žlutá a modrá. Šlo o štafetovou soutěž, kde ve dvojici běží soutěžící k danému cíli, zde si najdou jedno puzzle své barvy a v boji pokračuje celá skupina. Když je složeno, naším úkolem je najít heslo, které je tajenkou naší skládací soutěže. Každá skupina měla jiný obrázek, ale i jiné heslo. A jak to dopadlo? Vítězem se stala žlutá 1. skupina s heslem: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. 2. místo obsadila zelená 2. skupina s jejím heslem: Darovanému koni na zuby nehleď. Na 3. místě se umístila modrá 4. skupina s jejím heslem: Jedna vlaštovka jaro nedělá. 4. místo patřilo červené 3. skupině s heslem: Pes, který štěká nekouše. Po vyhodnocení celé soutěže jsme ještě všem zvířátkům k jejich svátku zapívali naši píseň a pak se již postupně vraceli zpět do školy.

Všichni jsme si uvědomili, že mazlíčci jsou pro mnohé z nás právoplatnými členy rodiny. Také oni slaví dnes svůj svátek. Proto jsme i my v družině s nimi jejich svátek oslavili.

Autor:
Vydáno: