Světový den zdraví ve školní družině

Všichni si uvědomujeme, že na celém světě je stále více ohroženo právo milionů lidí na zdraví. Je to z mnoha důvodů – válečné konflikty, přírodní katastrofy nebo i nedostatek vody. Letošní téma vyhlášené Světovou zdravotnickou organizací „Moje zdraví, moje právo“ bylo zvoleno s cílem zdůvodnit právo každého jedince na kvalitní zdravotní služby, vzdělání a informace. V České republice je kvalitní zdravotní péče všem dostupná, ale hlavním problémem je nezdravý způsob života. proto i letos se k tomuto Světovému dni zdraví připojila svým odpoledním programem naše školní družina.

Světový den zdraví ve školní družině

Scházíme se po skončení výuky a po obědě na dvoře naší školy. Nejprve si stručně připomínáme, jakou událost bude dnešní odpoledne provázet naší činností. Všichni dobře víme, že jde o Světový den zdraví a pro nás je zdraví ten největší poklad na světě. Každý z nás se k tomuto tématu vyjadřuje a sděluje nám, co si vůbec představuje o tomto tématu. Všichni jsme se shodli na tom, že v první řadě jde o zdravý způsob života. Vždyť hlavním problémem je nezdravý způsob života a my v něm vidíme: rizikové chování, kouření, konzumace alkoholu nebo potravin s vysokým obsahem soli a cukru. To totiž způsobuje až polovinu všech úmrtí. Všem jde o to, abychom nejen zdravě žili, ale abychom se i pohybovali na čerstvém vzduchu, měli dostatek pohybu, pravidelný a kvalitní spánek. Je třeba i přísun vitamínů do našeho těla – dbát na konzumaci ovoce a zeleniny, příjem neslazených nápojů a tak dále. Po krátkém úvodním slově se rozdělujeme na 4 skupiny, tak jak zní naše pravidlo při celodružinových akcích. Jedna skupina se zaměřuje na seznámení se s naším tělem a názorně si ukázat, co se kde nachází. Druhá skupina se věnuje zásadní věci, kterou je při záchraně lidského života poskytnutí srdeční masáži srdce. K tomu nám posloužila figurína postavy, na které jsme si mohli nepřímou masáž srdce vyzkoušet. Třetí stanoviště bylo věnováno pohybu a zdravé výživě. Naším úkolem bylo skákat přes švihadlo s určitým limitem přeskoků. V další části jsme vytvořili na talíři konzumaci zdravých potravin, co by mělo do našeho jídelníčku patřit. Na čtvrtém stanovišti jsme obvazovali nohu, když by došlo k nějakému úrazu a jak vůbec poskytnout první pomoc. Po časovém limitu, když se ze skupiny všichni vystřídali, dochází postupně k přesunu na jiné stanoviště. Skupiny musely projít čtyřmi stanovišti.

Když bylo vše splněno, naše odpoledne bylo ukončeno tím, že jsme si ještě jednou zopakovali, co jsme vůbec dnes dělali a proč to tak musí být. Vždyť všem by mělo záležet na našem zdraví a všichni bychom měli pro to udělat maximum.

Autor:
Vydáno: