Světový den zdraví oslovil i školní družinu a klub

Tento den je připomínkou toho, že bychom si měli neustále budovat a zlepšovat svou kvalitu života. Zároveň připomínkou toho, že WHO se snaží o vymýcení různých nemocí a o snižování nemocnosti a úmrtí po celém světě. Především u sociálně slabších částí populace. Činnost této organizace je zaměřena na prevenci.

Světový den zdraví oslovil i školní družinu a klub

A tak se dnes školní družina i klub schází, aby si tento významný svátek připomnělo. Po skončení výuky se scházíme po obědě v prostorách prvního oddělení školní družiny. Po úvodním slovu, který nás seznámilo s tím, proč vlastně Světový den zdraví slavíme, shlédneme tři krátké filmy, které se týkají zdravé výživy, potravinové pyramidy, zdravého pití, ale i zdravého pohybu denně. Pak již odcházíme ven, neboť zde máme krásný jarní den, plný sluníčka. Rozdělujeme se na čtyři družstva, složená z jednotlivých skupin v odděleních. A protože k dobré prevenci patří i správný pohyb, dnešní soutěžní odpoledne se ponese v duchu zdravého pohybu. Začínáme štafetou, kdy naším úkolem je z puzzle složit znak Světové organizace zdraví. Po tomto úkolu následuje opět štafeta, kde máme dát dohromady malý plakátek, ve kterém se seznámíme s celkovým významem Světového dne zdraví, který si připomínáme 7. dubna. Třetí úkol byl pro nás zajímavý. Zjistili jsme, co jsme si všichni zapamatovali z letáčku, jež jsme měli poskládat. Šlo o takovou malou Kimovu hru. Další úkoly, které jsme plnili, se týkaly zdravé výživy, zdravých nápojů, potravinové pyramidy. Celé odpoledne velmi rychle uteklo a my musíme končit. Následuje spočítání výsledků a vyhlášení výsledků dnešního soupeření. Jak to dopadlo?

1. místo – 4. skupina 88 bodů
2. místo – 2. skupina 81 bod
3. místo – 3. skupina 75 bodů
4. místo – 1. skupina 72 body

Vítězům blahopřejeme a všichni obdrželi malou odměnu.

Autor:
Vydáno: