Světový den zdraví

Světový den zdraví byl vyhlášen roku 1950 Světovou organizací zdraví. Každoročně připadá na 7. duben. Tento den je tak připomínkou všem lidem, že by měli neustále pečovat o své zdraví. Tím budou i napomáhat ke zlepšení kvality svého života. organizace zdraví se snaží o snížení nemocnosti a zbytečných úmrtí po celém světě. Činnost této organizace je zaměřena na zejména na prevenci. Zdraví je to nejcennější, co máme, sami k sobě bychom měli přistupovat zodpovědněji a s vědomím, že zdraví máme opravdu jenom jedno. Chceme žít plnohodnotný život, ten je třeba žít ve zdraví. Měli bychom si proto již v dětství osvojit zvyklosti a pravidla, díky kterým si udržíme pevné zdraví co nejdéle.

Světový den zdraví

Dnešnímu dni celodružinové oslavy dne zdraví předcházel již u Veverušáků den zdraví spojený s praxí studentek SPgŠ Beroun. a právě na tento den navazoval i dnešní odpolední program ke Dni zdraví. Vždy jsme si připomínali, co je opravdu nejdůležitější – zdravější jídelníček, pobyt na čerstvém vzduchu, ale i předsevzetí, že budeme o sebe lépe pečovat po všech stránkách. U Veverušáků krom jiného proběhla i ochutnávka nejrůznějšího druhu ovoce.

Dnes po obědě se scházíme všichni společně v prostorech ŠD 1. Rozdělujeme se do skupin, tak jako vždy. Nejprve krátké úvodní slovo, doplněné i o poznatky ostatních z nás. Hovořili jsme o osobní hygieně, o zdravé výživě, jak si ji představujeme, o správném spánku, oblékání, ale hlavně též o pohybu na čerstvém vzduchu. v další části jsme po skupinách si i zasoutěžili. Proběhl kvíz s tématem, zda zdravě žijeme. Naším úkolem bylo správně odpovědět na dvanáct otázek, ke kterým jsme měli tři odpovědi. Museli jsme si vybrat tu správnou. Potom jsme si řekli správné odpovědi a přidělili body. V další části soutěže bylo naším úkolem vytvořit jednodenní jídelníček zdravé výživy – snídaně, svačina, oběd, svačina a večeře. K dispozici jsme měli reklamní letáky s nabídkou potravin. Správné rozhodnutí a vybrání pak záleželo na nás samotných. Na pět talířků s popisem jsme si nalepili to, co považujeme za zdravý životní styl. To, co si myslíme, že je opravdu zdravé. K tomu jsme dodělali ještě i popisky a dalším úkolem bylo napsat jeden recept tohoto možného jídla. Po vypracování se jednotlivé skupiny představily s jídelníčkem a receptem a potom zasedla odborná porota z řad vychovatelek, která určila pořadí. Zapsali jsme body, spočítali a čekalo se na vyhodnocení. Chvíle napětí a zde jsou výsledky.

1.      místo – 4. skupina 58 bodů
2.      místo – 1. skupina 52 body
3.      místo – 2. skupina 34 body
4.      místo – 3. skupina 29 bodů

Vítězům blahopřejeme a všem malá odměna. Odpoledne bylo zajímavé a my se dověděli mnoho nových informací a zajímavostí. Měli jsme možnost posoudit i to, jak která skupina dokáže žít zdravě. A po skončení malá svačina a jdeme se trochu pohybovat. Měli jsme míčové hry. Sportem ku zdraví.

Autor:
Vydáno: