Světový den vody

Spojené národy tento den navrhly v roce 1992 v rámci Agendy 21 na jednání UNCED v Rio de Janeiru v Brazílii. Důvodem toho všeho byla ta skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, nemá vůbec přístup k vodě. Proto je nutné zaměřit se na čistotu vody a její ochranu, ale i její šetření. Každým rokem je zpracováváno určité specifické téma. Pro letošní rok je téma „Voda a pracovní místa“.

Světový den vody

Je pondělí 21. 3. a my se všechna oddělení školní družiny scházíme v prostorách 1. oddělení. Zde na nás čeká další „Světový den“. Tentokrát jde o „Světový den vody“. A že voda je opravdu základem našeho života, to snad už vědí všichni. A tak po krátkém úvodním slovu paní vychovatelky Lucky Heroutové se seznamujeme i s některými údaji, nad kterými zůstává rozum stát. Lucka nás svými údaji naplno vtahuje do problematiky vody. Udává nám některé příklady, kde nás seznamuje s množstvím litrů vody, které se v dané činnosti použije. Tak například při splachování toalety použijeme 10 – 12 l vody, na koupel ve vaně 10 – 150 l vody, na sprchování 60 – 80 l vody. Zjišťujeme i další problémy vody, kterými může být i netěsnící kohoutek, který prokapává a za hodinu z něho uniknou až 4 l vody, nebo netěsnící WC nám odčerpá až 80 l vody. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Další zajímavostí je i potřeba vody k výrobě. Dozvěděli jsme se, že například k výrobě 1 kg papíru je potřeba 300 l vody, k výrobě 1 l piva potřebujeme 25 l vody. Po těchto názorných příkladech přistupujeme ke krátkému promítnutí ukázky, která se týkala koloběhu vody v přírodě a seznámila nás s tím, kde se voda vůbec bere a čím vším prochází. Právě zde jsme si všichni uvědomili, jaká je voda surovina a o to víc, si ji musíme vážit. Po zhlédnutí ukázky se rozdělujeme na čtyři skupiny, kde je zastoupení ze všech oddělení školní družiny. První a druhá skupina přechází do družiny druhého oddělení, třetí a čtvrtá skupina zůstává na místě. Každá skupinka dostává čtyři soutěžní archy, kde si zopakujeme to, co jsme se právě dověděli. Rozdělujeme se ve skupinách na další menší celky, aby se do soutěže zapojili všichni. A tak každý se na vyplňování nějak podílí. V soutěži nechyběla ani poznávačka vodních živočichů a rostlin. Poslední soutěž byla poměrně náročná. Naším úkolem bylo pro reklamní agenturu vymyslet název kampaně, vhodný slogan, či složit verše pro propagaci pití kohoutkové vody. Tak například jako název kampaně vznikly názvy: VODOVODA, VODA, NEPLÝTVEJ VODOU! Vtipné byly i slogany: „Kapky vody na zdraví, ty nás vždycky pobaví.“ „Udržujte čistou vodu a nechoďte do vodovodu.“ „Voda je čistá a je to myšlenka jistá. Ale pokud si jí znečistíme, tak na to doplatíme.“

Vzniklo i mnoho vzkazů pro reklamní agenturu. Zde je několik textů.

„Pozor voda“

Ve vodních nádržích se špína zadrží. Čistou vodu chceme mít, musíme ji vyčistit. Ale jak? Prostě tak: Dáme jí do čističky, a budeme mít čisté, čisté vodičky. Tak buďte na pozoru, ať neznečistíte naši vodu.

„Voda“

Voda, voda, vodička, umyje nám tělíčka. Čistá, čistá je, protože ji myjeme. Vodu pijeme každý den, spotřebujeme dva litry jen.

„Čistá vod“

Voda čistá musí být, abychom ji mohli pít. Ve skleničce voda, a není ji škoda? Vody není nikdy dost, podívej se pod ten most. Podívej se, čistá není, špinavá je, nepijte jí!

Po zpracování soutěžních otázek odevzdáváme své práce. Po chvíli odpočinku dochází k vyhodnocení dnešního dne. A jak to dopadlo? Zde jsou výsledky: na 1. místě se umístila 4. skupina, 2. místo získává 3. skupina a třetí místo obhájila 2. skupina. Pak každý z účastníků obdržel sladkou odměnu. A aby toho nebylo málo, pokračovali jsme dál. Z listů, kde byl vzkaz pro reklamní agenturu, jsme si složili lodičku a zástupci jednotlivých skupin z jednotlivých oddělení ji šli poslat po vodě řeky Berounky. Nešlo o znečišťování řeky, ale o zaslání poselství dětí školní družiny, aby lidé si vody vážili a neznečišťovali jí.

Autor:
Vydáno: