Světový den první pomoci v školní družině

V letošním roce to bylo 9. září. Tento den se zaměřuje na záchranu lidských životů. Každý z nás by měl znát základy první pomoci. Proto se s nimi seznamují během měsíce září i děti naší školní družiny. Cílem je zvýšení podvědomí o důležitosti poskytování první pomoci v různých situacích – úrazy, srdeční zástava, otrava, útoky a další nebezpečné situace. Jde o to, abychom se naučili jednat rychle a efektivně. Vždyť „život“ má člověk pouze jeden.

Světový den první pomoci v školní družině

První pomoc je souhrn jednotlivých a praktických opatření, která mohou bývat poskytnuta lidem, kteří jsou zranění nebo onemocněli, či jsou v ohrožení života před příjezdem profesionálního zdravotního personálu. Pomoc by měl poskytnout každý. A tak jsme se všichni snažili i dnes ve školní družině. V blízkosti školy ve školním parku byla připravena čtyři stanoviště, na kterých svou úlohu plnily vychovatelky školní družiny. Děti postupovaly od stanoviště ke stanovišti vždy jako celé oddělení. Naše první velká akce, do které se zapojili i naši nejmenší prvňáčci. A co jsme dělali? Na prvním stanovišti jsme se učili obvazovat ruku či nohu za pomoci obvazu, či trojcípého šátku. Na druhém stanovišti jsme sehráli scénku, kde jsme přivolávali první pomoc. Nejdůležitější bylo, abychom věděli, kde jsme, co se stalo a kde se hlavně nacházíme. Jde o to, aby nás záchranná zdravotní složka našla. Na třetím stanovišti jsme oživovali kamaráda Fandu, který byl sice při vědomí, ale jeho srdeční činnost selhávala. Šlo o poskytnutí masáže srdce do příjezdu zdravotníků profesionálů. Na čtvrtém stanovišti jsme přenášeli raněného různými způsoby. A že to nebylo někdy vůbec jednoduché, to jsme viděli všichni.

Na závěr jsme se opět sešli všichni společně a naši akci jsme vyhodnotili. Myslíme si, že úkol jsme splnili na výbornou. Dověděli jsme se spoustu nových informací a při tom zjistili důležitost první pomoci při prevenci úrazů. Uvědomili jsme si, jak důležité jsou znalosti první pomoci, a hlavně jak je správně využít. První pomoc může být rozhodující krok při zachování života a minimalizaci rizika zdravotních komplikací u zraněných nebo nemocných osob.

Autor:
Vydáno: