Světový den pozdravů

Tento svátek slavíme již od roku 1973, takže téměř 50 let. Vznikl jako iniciativa amerických studentů Harvardské university, kteří chtěli zabránit válce mezi Araby a Izraelci, která panovala na Blízkém východě. Chtěli zkrátka komunikovat s cizími lidmi. Je lepší spolu mluvit než spolu bojovat. Bratři McCormarkovi vymysleli sociální aktivitu, která má proběhnout v den Světového dne pozdravů. Každý člověk by měl pozdravit aspoň 10 cizích lidí. Jde o důležitost osobního kontaktu s ostatními lidmi, jež podporuje stabilitu světového míru. Tento svátek se slaví ve 180 státech světa. Letos si jej připomenuly i děti naší školní družiny.

Světový den pozdravů

Po obědě se schází děti 2. oddělení v družině, aby si připomenuly Světový den pozdravů. Nejprve si trochu povídáme o tomto dni, pak během krátké doby zavzpomínáme, kolik lidí jsme již dnes pozdravili. A nebylo to málo. Zkusili jsme si zopakovat, kolik pozdravů společně dáme dohromady. Bylo jich hodně, ale i pozdravy v jiných jazycích. Od češtiny, angličtiny, francouzštiny, ale i němčiny a ruštiny, a naši ukrajinští kamarádi nám sdělili i jejich pozdravy na Ukrajině. Připomenuli jsme si i to, že nejde pouze o mluvené pozdravy, ale mohou to být i neverbální pozdravy, které jsou nemluvené – úklon hlavy, smeknutí klobouku, zamávání atd. Zvládli jsme i pravidla zdravení. U nás platí společenské pravidlo slušnosti – podřízený zdraví nadřízeného, mladší zdraví staršího, muž zdraví ženu atd. Řekli jsme si i zajímavé pozdravy ve světě a pak se dali do soutěže. Naším úkolem bylo přiřadit 10 pozdravů k zemi, která výraz používá. V další soutěži jsme měli odpovědět na 13 otázek z oblasti pozdravů. Vcelku se nám to povedlo. Tématem pozdravů jsme pokračovali i při praxi se studentkami. Krátké zopakování a pokročili jsme dál. Po celé odpoledne nás dnes provázela kniha s názvem: Mistr E – Pohádková etiketa – Ladislav Špaček, Jiří Chalupa. Zakotvili jsme v sedmé kapitole s názvem: „Co byste měli určitě vědět“: O tom, jak se chovat ve školce a ve škole. Bylo jednou jedno Království Etikety. Každý zde věděl, jak se ve všech možných i nemožných situacích správně chovat a jak vždycky udělat právě to, co se sluší. Ovšem jednoho dne království začaroval zlý černokněžník a všechno vědění se do země propadlo. Jedině poradce Jarouše VI., Mistr E, směl putovat po světě. Chtěl ze zakletí království vysvobodit. Proto i my jsme se s Mistrem E vydali a seznamujeme se se základy etikety zdravení. Vždyť přeci si připomínáme Světový den pozdravů.

Naše praktikantky nám předváděly různé scénky pozdravů, poté i různé situace, při kterých jsme měli správně určit, jak zde zdravení opravdu proběhne. Potom jsme si zasoutěžili. V prostoru družiny máme rozmístěné kartičky s otázkami a třemi možnostmi odpovědí. Mezi nimi jsme si měli vybrat ty správné. Po skončení soutěže si vyhodnocujeme a připisujeme body. Soutěžili jednotlivci, ale jejich body se objevují i v celkovém bodování skupiny.

Seznámili jsme se i s různými typy pozdravů v jiných koutech světa. Na 10 kartičkách máme napsané státy a k nim i pozdrav, který zde používají. Naším úkolem bylo vytvořit dvojice se správnou odpovědí pozdravu. Po bodování jsme si ještě zahráli i několik her na téma pozdrav. Odpoledne nám uteklo a my získali mnoho zajímavých informací. Věříme, že je v životě dokážeme použít a budeme vědět, jaká je etiketa zdravení.

Autor:
Vydáno: