Světový den mokřadů si připomenula i školní družina

Každoročně je slaven Světový den mokřadů 2. února, na památku podepsání Ramsarské úmluvy o mokřadech z 2. února 1971, kdy malá skupina environmentalistů podepsána mezinárodní smlouvu na Ramsarském kongresu v Iránu. Den mokřadů byl ustanoven s jediným cílem, aby zvyšoval povědomí o jejich hodnotě pro lidstvo a planetu. Poprvé byl slaven v roce 1997. Pořádají se různé akce, jež jsou směrovány na ochranu mokřadů, zachování biologicky rozmanitých ekosystémů, jež jsou domovem mnoha živočišných a rostlinných druhů. Jde i ochranu půdy před povodněmi, ale i o přirozenou filtraci vody prostřednictvím rozpadu znečišťujících látek.

Světový den mokřadů si připomenula i školní družina

Proto i Světový den mokřadů si připomínají děti naší školní družiny. Scházíme se v družině 3. oddělení a nejprve si připomínáme, co jsou mokřady, co si kdo pod tímto pojmem vybaví, co zde žije a roste, ale také další a další zajímavosti. Potom se rozdělujeme do skupin, tak jak jsme zvyklí a jdeme soutěžit.

Každá skupina obdržela obrázek rostlin a živočichů, které se mohou nacházet ve vodě nebo v blízkosti vodních ploch. Pod obrázkem jsou očíslované názvy přírodniny – živočichů a rostlin, které máme přiřadit a do kroužku napsat na daném obrázku. Na druhém obrázku máme znázorněn přeházený vývin žáby a naším úkolem bylo jej správně seřadit. V další soutěži máme čtyři druhy živočichů a k ním máme najít správnou odpověď, čím se živí. Po určité době odevzdáváme naše soutěžní listy a jdeme do další soutěže. Obdrželi jsme návrh mapy s popisem, co kde je a co tu žije a roste. Na velkou čtvrtku máme zpracovat mapu svým výtvarným uměním a na daná místa nalepit obrázky rostlin a živočichů. Tento úkol nám zabral více času, ale všichni jsme to zvládli. Po odevzdání chvíle volna, než se spočítají výsledky, abychom mohli vyhodnotit naši práci. Proto jsme si v doprovodu kytary zazpívali píseň o jednom známém zvířátku, který žije poblíž vody. Zazpívali jsme si píseň, Když jde bobr spát. Při druhé části stejné písně jsme všichni sehráli pantomimu. Po skončení byly již výsledky spočítány a jdeme na vyhodnocení. A jak to všechno dopadlo.

1.     místo – 1. skupina – 45 b
2.     místo – 2. skupina – 41 b
3.     místo – 3. skupina – 39 b
4.     místo – 4. skupina – 38 b

A máme vyhodnoceno, vyhlášení výsledků doprovázelo i předání malých odměn. Tímto stylem si děti školní družiny připomenuly Světový den mokřadů.

Autor:
Vydáno: